ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

ރަޝްފޯޑްގެ މޮޅު ކުޅުމާއި އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓް ލީގު ކަޕްގެ ކުއާޓާއަށް

  • މި މެޗު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން
  • މެޗުގައި ރަޝްފޯޑްގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ

ކ. މާލެ | 31 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 14:28 | 2,346

މާކަސް ރަޝްފާޑް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގައި ޗެލްސީ އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލު ކުރި މެޗު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން މޮޅު އެޓޭކިންގ ގޭމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ މާކަސް ރަޝްފޯޑްއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މެޗުގެ 36 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ޖެސޭ ލިންގާޑް ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ ވަނީ ޗެލްސީގެ ކީޕަރު ހުށިޔާރު ކަމާއި އެކު ދިފާއު ކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 1-0 ގެ ނަތީޖާ އިން ޔުނައިޓެޑް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ޗެލްސީއިން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލަށް ވަނީ ފޮނުވައިލައިފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 61 ވަނަ މިނެޓުގައި ޗެލްސީއިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިޗީ ބެޗްސުއާއީއެވެ.

މި ލަނޑަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިން ކުރިޔަށްޖެހި ކުޅެމުން އައިއިރު އެޓީމުން ވަނީ ފުލުފުލުގައި ޗެލްސީގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި މާކަސް ރަޝްފޯޑް އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ޔުނައިޓެޑް މެޗުން މޮޅު ކޮށްދީފައެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުންނެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޗެލްސީގެ ފަރާތުން ދަށް ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ޗެލްސީއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތު ތަކެއް ލިބިފައި ކަމަށާއި އަދި ދެވަނަ ހާފުގައި އޭނާގެ ޓީމަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ލަނޑު ނުޖެހުން ކަމަށް ލަމްޕާޑް ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.