ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ނަވާޒް ޝަރީފް

ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހާލުކޮޅު ގޯސްކަމަށް ޑޮކްޓަރު ބުނެފި

  • ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ކިޑްނީ އަށް ވެސް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާކަމަށް
  • ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެމަކިނުފާނު ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކުރުމަށް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 30 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 16:52 | 3,103

ނަވާޒް ޝަރީފް - ގޫގުލް

ޕާކިސްތާނުގައި ތިން ފަހަރަށް ބޮޑު ވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ގޯސް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޑޮކްޓަރު ބުނެފިއެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއްގައި ހަތް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި ވަނީ ލާހޯރުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

އެމަނިކުފާނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހާޓްއެޓޭކެއް ވެސް ޖެހުނު ކަމަށް ބައެއް މިޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެއެވެ.

ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަދްނާން ޙާން މީޑިއާތަކަށް ބުނެފައިވަނީ ޕްލޭޓްލެޓް ދައްވުމުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުގެ ކިޑްނީއަށް ވެސް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސް ވުމުގެ ސަބަބުން ލާހޯރުގެ ހައިކޯޓުން ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

އެ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ހާން ވެސް ވަނީ އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.