ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:07
ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ސޯޅަ އަހަރުންދަށުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ބ.ގޮއިދޫ ސްކޫލް
ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ސޯޅަ އަހަރުންދަށުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ބ.ގޮއިދޫ ސްކޫލް
ވީއޭއެމް
ވޮލީބޯލް
ވިދިވިދިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ގޮއިދޫ ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ސާދަ އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މުހްޔިއްދީން
ސާދަ އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ތާޖުއްދީން

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޓަރ ސްކޫލް ކޮލެޖް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ސޯޅަ އަހަރުންދަށުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިދިވިދިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބ.ގޮއިދޫ ސްކޫލް ހޯދައިފި އެވެ.

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރޭ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގޮއިދޫ ސްކޫލް ހޯދީ ފައިނަލްގައި އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލާ ވާދަކޮށް 3 ސެޓު 1 ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓުގައި ގޮއިދޫ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ދަށް ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މި ސެޓު އަހުމަދިއްޔާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 25-14 އިންނެވެ. އަހުމަދިއްޔާ އިން ފުރަތަމަ ސެޓު ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ގޮއިދޫ ސްކޫލުން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމަކަށްފަހު ފަހު 3 ސެޓު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

މި ސެޓުތައް ގޮއިދޫ ސްކޫލުން ކާމިޔާބުކުރީ 25-16، 25-17 އަދި 25-21 އިންނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ހޮވުނީ ގޮއިދޫ ސްކޫލްގެ އައިމިނަތު އަފާފް އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ 14 އަހަރުންދަށުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލެވެ. އެ ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މުހްޔިއްދީން ސްކޫލާ ވާދަކޮށް ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު 3 ސެޓު 2 ސެޓުންނެވެ.

އަދި މި އުމުރުފުރާގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މުހްޔިއްދީން ސްކޫލެވެ. އެ ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލާ ވާދަކޮށް ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފްލާ މިއަދު ބޭއްވުމަށް މީގެ ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ނަމަވެސް މިދުވަސް ކޮޅު ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ H1N1 ހުމުގެ ރޯގާއާ ގުޅިގެން ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް