ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ކުޅިވަރު - ޝަކީބް އަލް ހަސަން

ބަންގްލަދޭޝް ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކެޕްޓަންއަށް ދެ އަހަރުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް

  • ޝަކީބު ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ގައުމީ ޓީމަށް 338 މެޗު ކުޅެފައި

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 30 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 04:26 2,482

ޝަކީބް އަލް ހަސަން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބަންގްލަދޭޝް ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޝަކީބް އަލް ހަސަން ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފިއެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) އިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ޝަކީބު ސަސްޕެންޑްކުރީ އައިސީސީގެ އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޯޑު ބްރީޗްކުރުމުން ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ޝަކީބުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނީ ތިން ތުހުމަތެކެވެ. އެއީ ބަންގްލަދޭޝް އާއި ސްރީލަންކާ އަދި ޒިމްބާބުވޭ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ކުޅުނު ޓްރައި ސީރީސްގައި ފައިސާ ހުށަހެޅުމުން އެކަން ރިޕޯޓް ނުކުރުމާއި، އެ ޓްރައިސީރީސްގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ފައިސާ ހުށަހެޅުމުންވެސް ރިޕޯޓް ނުކުރުމުގެ އިތުރުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު އައިޕީއެލްގައި ސަންރައިޒާސް ހައިދަރުއާބާދާއި، ކިންގްސް އެކްސައި ޕަންޖާބް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފައިސާ ހުށަހެޅުމުން ރިޕޯޓްނުކުރި މައްސަލައިގައެވެ.

އައިސީސީން ބުނީ، ކްރިކެޓްގެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކުން ޝަކީބު ދެ އަހަރަށް ސަސްޕެންޑުކުރި ނަމަވެސް، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ތިން މައްސަލައަށްވެސް އިއުތިރާފްވުމުން ގަވައިދުގެ ދަށުން އަދަބުގެ އެއް އަހަރު އުނިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝަކީބުއަށް އަލުން ކްރިކެޓްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް ގައުމީ ޓީމަށް 338 މެޗު ކުޅެފައިވާ ޝަކީބު ބުނީ، އެންމެ ލޯބިވާ ކުޅިވަރުން ސަސްޕެންޑުކުރުމުން ވަރަށް ދެރަވާ ކަމަށާއި، ކުރި ކުށަށް އިއުތިރާފްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އެ ކުށަށް މައާފަށްވެސް އެދިފައެވެ.

އެގޮތުން ޝަކީބު ބުނީ، ކްރިކެޓަކީ ކަރަޕްޝަނުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ކުޅިވަރަކަށް ހެދުމަށް އައިސީސީއަށް އެއްބާރުލުންދޭނެ ކަމަށާއި، ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އޭނާ ހެދި ގޯސް ތަކުރާރުކުރުމަށް ނޭދޭ ކަމަށެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް