ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތް

އަދީބު ދިން ފައިސާއަކީ ހަލާލު މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ: އަލީ ހުސައިން

  • އެކި ފަހަރު މަތިން ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އަދީބު އަލީ ހުސައިންއަށް ދެއްވާފައިވޭ
  • ފައިސާގައި ހިއްޕެވީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާކަން އެނގިވަޑައިނުގެން ކަމަށް އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވި
  • އަލީ ހުސައިން ވަނީ ފުލުހަށް ހާޒިރުވެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ހިއްސާ ކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 19:29 | 24,673

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން - މަޖިލިސް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އަތުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފައިސާއަކީ ކޮށްދިން މަސައްކަތުގެ ހަލާލު އުޖޫރައަށްވާ ފައިސާ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަލީ ހުސައިން މިހެން ވިދާޅުވި، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އެބޭފުޅާގެ ނަންވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުން ދިޔަ ހަބަރުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ، އަދީބު އަތުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފައިސާއަކީ، އެކި ފަހަރު މަތިން އޭނާގެ ލޯ ފަރމް މެދުވެރިވެގެން އަދީބުއަށް ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފައިސާ ކަމަށެވެ. އަލީ ހުސައިންއަކީ ގާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

އަލީ ހުސައިން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ފައިސާ ލިބިލެއްވިއިރު، އެއީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިލެއްވި މެމްބަރުންގެ ލިސްޓުގައި އަލީ ހުސައިންގެ ނަން ހިމެނޭކަމަށް ލިބުނު ހަބަރަކާއި ގުޅިގެން، އޭނާ ވަނީ އަމިއްލަފުޅަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ފުލުހުންނާ އެކު މައުލޫމާތާއި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އަދީބުގެ އެދިލެއްވުމަކަށް އަދީބުގެ ބައްޕަގެ ދެ މައްސަލައެއްގައިއާއި އަދީބުގެ ދެ ރައްޓިއްސެއްގެ މައްސަލައެއްގައިވެސް ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލީ ހުސައިން ފުލުހަށް ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ޖީއެސްޓީ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ކޯޓް ކޭސްތަކެއްގައިވެސް ވަކާލާތު ކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަސައްކަތްތަކަށް ޖުމްލަ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ފައިސާ ލިބެންޖެހޭއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އަދީބު ދެއްވާފައިވަނީ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާކަން އަލީ ހުސައިން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ފައިސާ ދީފައިވަނީ 2014ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ކުރިން، އަދީބު އޭނާއަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ހުށައެޅުއްވިކަމަށާއި އެކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާނެ ކަމަށް އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާނާތްތެރިވެފައި ނުވާނެ ކަމުގެ ހެއްކަކަށް މަޖިލީހުގައި ދެއްވާފައި ހުރި ވޯޓުތަކާއި އަމަލުކުރެއްވި ގޮތް ފުދޭކަމަށް އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ. އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އަދީބު އެދުނު ގޮތާއި ދެކޮޅަށް ދިން ވޯޓުތަކާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ލޯ ފަރމްއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް އަދީބު ބާތިލްކުރެއްވިއެވެ.

ތަހުގީގެއް ހިންގައިފިނަމަ، ކުށެއް ނެތް ކަން ހާމަވާނެ ކަމަށް އަލީ ހުސައިން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެއްވެސް އިރެއްގައި ހިޔާނާތްތެރިވެފައި ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް އަލީ ހުސައިން އެރުވިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ޖުމްލަ 267 ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ދާދި ފަހުން ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 44 މެމްބަރަކާއި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 16 މެމްބަރަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީ އެއްވެސް މަސްދަރަކުން މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.