އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ވިޔަފާރި - މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑުގައި ވާދަކުރުމަށް 150 ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފި

  • އެވޯޑް ހަފްލާ އޮންނާނީ ޑިސެމްބަރު މަހު
  • ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު
  • 23 ތަފާތު ދާއިރާއަކުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑްތައް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ހަވާލުކޮށްފި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 29 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 12:54 2,503

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން - އިމޭޖަސް.އެމްވީ

ވިޔަފާރި ދާއިރާގައި ފާހަގަކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑަށް އެކި ދާއިރާތަކުން 150 ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބްލޭޒަން އިންކް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފޯމްތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ޝަރުޠު ހަމެވޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ކުރާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ހަފުތާގެ ނިމޭކޮޅު އެވޯޑްތަކަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް އިޢުލާން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް ހަފުލާ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ހަފުލާއާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކުރިއަތް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހާމަކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ބްލޭޒަން އިން ބުނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި ހިމެނޭ އެކި އިންޑަސްޓްރީތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ އެވޯޑެކެވެ. މި އެވޯޑުގެ ބޭނުމަކީ އެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް، އެހެން ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީ ވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގައެވެ. އެ ޙަފުލާގެ ތެރެއިން 23 ތަފާތު ދާއިރާއަކުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑްތައް ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލްގައި މިދިޔަ އަހަރު ތިއްބެވީ ހަމްދޫން އަބްދުﷲ ހަމީދު (ހެޑް އޮފް ޖަޖެސް ޕެނަލް)، ޑރ. އާއިޝަތު މުނީޒާ، ޑރ. މަރިޔަމް ވަސީމާ، ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު އަދި އަޙްމަދު މާޒިންގެ އިތުރުން އަޝްރަފް ރަޝީދު، އަބްދުﷲ ގިޔާސް ރިޔާޒް، ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގު އަދި އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް