ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އެމްއެމްޕީއާރުސީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ޑަބްލިއުޓީއެމް 2019 ގެ ޕްރީ މީޓިން ބާއްވައިފި

  • މި އަހަރުގެ މި ފެއާރގައި ޖުމްލަ 63 ކުންފުންޔަކުން 161 ބައިވެރިން ވަނީ ބައިވެއިވެފަ

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 08:42 | 2,175

ޑަބްލިއުޓީއެމް 2019 ގެ ޕްރީ މީޓިން ތެރެއިން - އެމްއެމްޕީއާރްސީ

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 4-6 އަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި ކުރިއަށްދާ ވާރލްޑް ޓްރެވަލް މާރކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް) ގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކައް ޢަމާޒުކޮށްގެން ޑަބްލިއުޓީއެމް ޕްރީ މީޓިން ބާއްވައިފި އެވެ.

ޑަބްލިއުޓީއެމް ޕްރީ މީޓިން ކުރިއަށް ދިޔައީ ސޯލްޓް ކެފޭ އެންޑް ރެސްޓޯރަންޓްގައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނީ ޑަބްލިއުޓީއެމް ޕްރީ މީޓިން ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މި ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކައް ފެއަރއާއި ގުޅޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި އޭގެތެރޭގައި މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ފެއަރގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ފެއަރގައި ޖުމްލަ 63 ކުންފުންޏަކުން 161 ފަރާތަކުން ބައިވެއިވެފައިވެއެވެ. މިއީ ރާއްޖެ ޑަބްލިއުޓީއެމްގައި ބައިވެރިވާ 35 ވަނަ އަހަރެވެ.

ޑަބްލިއުޓީއެމް އަކީ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހިނގާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފެއަރއެވެ. 39 ވަނަ ވަނަ ޑަބްލިއުޓީއެމް ފެއަރގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުން ޖުމްލަ 5000 ބައިވެރިން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާ އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ތަމްސީލުވާއިރު، 51،000 ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ މާހިރުންނާއި، މިދާއިރާގެ އިސް ކުންފުނިތަކާއި، ނޫސްވެރިންނާއި އައިޓީ ދާއިރާގެ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުވެ މުޢާމަލާތްކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މާރކެޓެވެ. ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދަށް ބަލާލާއިރު މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ފަސް ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން އެތެރެވެފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއީ މުޅި މާރކެޓްގެ % 7.3 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.