ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 19:58
އައިއޯއައިޖީގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް
އައިއޯއައިޖީގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް
އެމްއޯސީ
ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ހުއްޓުމަކަށް
އެޗްވަންއެންވަން ފެތުރޭތީ ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި
ހޭންޑްބޯލްގެ ހަރަކާތް ވަނީ ހުއްޓާލާފަ
ކްރިކެޓްގެ ހަރަކާތް ވަނީ ހުއްޓާލާފަ
ނެޓްބޯލްގެ ހަރަކާތް ވަނީ ހުއްޓާލާފަ

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ، އެޗްވަން އެންވަން ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ކުޅިވަރުގެ ގިނަ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ވެތުރެމުންދާ ރޯގާއާ ގުޅިގެން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް މުއްދަތެއް ނެތި ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ހަރަކާތްތައް ފެށޭނެ ދުވަސް ވީ އެންމެ އަވަހަށް އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އަދި ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ހިންގާ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް މުއްދަތެއް ނެތި ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ހަރަކާތްތައް ފަށާނެ ދުވަހެއް ފަހުން އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ 15 ވަނަ އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ބުދަ ދުވަހު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާއާއެކު އެ އެސޯސިއޭޝަނުންވެސް ވަނީ މުބާރާތް މުއްދަތެއް ނެތި ފަސްކޮށްފައެވެ.

އަދި މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ފަހުން އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށްވެސް އެ އެސީސިއޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ މައިލޯ އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފަސްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ތާރީހު ފަހުން އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހު 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން އަދި 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ފައިނަލް ކުޅޭނެ ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލަށް ގޮއިދޫ ސްކޫލް އާއި މާފުށި ސްކޫލް ދަތުރުކޮށްފައިވާ އިރު، 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ފާފް އަތޮޅު ސްކޫލް އާއި ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް އެވެ.

މީގެއިތުރުން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ މި ދެ މެޗު ކުޅޭ ގަޑީގައި އެއްވެސް ޓީމެއް ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބުދަ ދުވަހު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެން ފައިނަލް މެޗުވެސް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް