ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ކުޅިވަރު - ވޮލީ ބޯޅަަ

ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ލަތީބެ ހުށަހަޅައިފި

  • ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަހްމަދު ސަލީމަށަް ލަތީބެ ވަނީ ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފަ

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 28 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 19:13 1,684

ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު - ސޯޝަލް މީޑިއާ

އޭޝިއަން ވޮލީ ބޯލް ކޮންފަޑެރޭޝަން (އޭވީސީ) ގެ އެންގުމާއެކު ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގެ އިންތިހާބީ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް (ލަތީބެ) ބަންގްލަދޭޝްގެ ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އޭވީސީގެ ރައީސް ސޮއިކުރަށްވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ވޮލީ ފެޑަރޭޝަނަށް ފޮނުވައިފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން އުފައްދައިފައިވާ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީ ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އޭވީސީ އާއި ގުޅޭ މުބާރާތެއްގައި އެ ކޮމިޓީއާއި މުޢާމަލާތް ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީގެ ބަދަލުގައި ލަޠީފާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މިއާއެކު ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަހްމަދު ސަލީމަށް އެޑްރެސް ކޮށް ލަތީބެ ފޮނުވައިފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ސީނިއަރ ވިމެންސް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް، ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއާއި ނުކުރުމަށް އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް ކޮންފެޑަރޭޝަންގެ ރައީސް ސޮއިކުރައްވާ 2019 އޮކްޓޫބަރ 26 ވަނަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައި ކަމަށެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ދިވެހި ޓީމެއް ބައިވެރިކޮށްދިނުން އެދިވަޑައިގެން، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަޢުވަތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށްވެސް ލަތީބެގެ ސިޓީގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވޮލީގެ ޙާލަތު ގޯސްވެފައިވާ އިރު ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީން މި މަހު 24 ގައި ބާއްވަން އުޅުނު ވޮލީ އިންތިޚާބު ވަނީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސް ކޮށްފައެވެ. ބެލެވިފައިވާ ގޮތުން މި އިންތިޚާބު ފަސް ކޮށްފައިވަނީ އެފްއައިވީބީން އިންތިޚާބު ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށް ބުނުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް