ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަނުން ކޮޗިނަށް ދަތުރު ފަށަނީ

  • ހަފުތާއަކު ތިން ދަތުރު ކޮޗިނަށް ކުރާނެ
  • ހަނިމާދޫ-ކޮޗިންއަށް އަދި ކޮޗިން-ހަނިމާދޫ ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 2274ރ
  • "ކަބަޑު" ހުޅުވައިގެން ހަތަރު މީހަކަށް ކޮޗިންނަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު
  • މާލެ-ކޮޗިންއަށް އަދި ކޮޗިން-މާލެއަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 2038ރ

ކ. މާލެ | 28 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 10:36 | 3,302

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް - މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަނުން އިންޑިއާގެ ކޮޗިނަށް ސީދާ ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށާނެކަމަށް އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ލިމިޓެޑް(އައިއޭއެސް) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެކުންފުނިން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި، ކޮޗިނަށް ދަތުރުފެށުމުގެ ކުރިން ކުރާ ފުރަތަމަ ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހދ. ހަނިމާދޫ އިންނެވެ. ކޮޗިނާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް މިއަދު ހަވީރު ހަނިމާދޫގައި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އައިއޭއެސް އިން ބުނެއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގެ ތަފުޞީލު ރާއްޖެއެމްވީއާއި ޙިއްސާކުރަމުން، މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓްގެ އެރައިވަލް ހޯލްގައި ހަވީރު 04:00 އަކުން އިރުއޮއްސި 06:00 އަކަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަތަރު މީހަކަށް ހިލޭ ކޮޗިންއަށް ދެވޭ ޕެކޭޖެއް "ކަބަޑު" ގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުންވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު މި ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިފައެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ކޮޗިންއާއި ހަނިމާދުއާ ދެމެދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާވަލު ފްލައިޓުގެ އަގުތައް މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހަނިމާދޫއިން ކޮޗިނަށް އަދި ކޮޗިން އިން ހަނިމާދުއަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 10556 އިންޑިއާ ރުޕީސްއެވެ. މިއީ، ގާތްގަނޑަކަށް 2274 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. މާލެއިން ކޮޗިނަށް އަދި ކޮޗިންއިން މާލެއަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓްގެ އަގު އުޅެނީ 9397 އިންޑިއާ ރުޕީސްގައެވެ. އެއީ، ގާތްގަނޑަކަށް 2038 ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 3 ދުވަހު ކޮޗިނަށް ތާވަލު ދަތުރުތައް ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ކޮޗިނަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބޭސްފަރުވާއަށް ކޮޗިނަށް ދާ ދިވެހިންނަށާއި، އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެއައުމަށް ލުއި ފަސޭހަ ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމުގެގޮތުންކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

އައިއޭއެސްގެ ޢަމާޒަކީ އިތުރު މަންޒިލްތަކަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ސީދާ ފްލައިޓްތައް ފެށުން ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ދަނީ އިންޑިއާގެ ތްރިވަނަންތަޕޫރަމާއި، ޗެންނާއި އަދި ބަންގްލަދޭޝް ފަދަ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވައިގެ ބަނދަރުތަކަށް ވެސް އެ އެއަރލައިނުން ދަތުރުތައް ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.