ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޕްރިމިއާ ލީގު

ޕްރިމިއާ ލީގު: ޓޮޓެންހަމްގެ މައްޗަށް ލިވަޕޫލް ކުރިހޯދިއިރު، އާސެނަލް އެއްވަރުވެއްޖެ

  • ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ ޓޮޓެންހަމްއާ ވާދަކޮށް 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • އާސެނަލް އެއްވަރުވީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ ވާދަކޮށް 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ކ. މާލެ | 28 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 08:47 | 2,065

ލިވަޕޫލް އަދި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރގެ މައްޗަށް ލިވަރޕޫލް ކުރިހޯދިއިރު، އާސެނަލް އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލިވަރޕޫލް މޮޅުވީ ޓޮޓެންހަމްއާ ވާދަކޮށް 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ލިވަރޕޫލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިނގިރޭސި ފޯވަރޑް ހެރީ ކޭންއެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ލިވަރޕޫލުން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން ވަރުގަދަކޮށް، ޓޮޓެންހަމްގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ލަނޑު ޖެހުމަށް ލިވަރޕޫލުން ދިޔައީ ފުލުފުލުގައި ފުރުސަތު ހޯދަމުންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެންވެސް ލިވަރޕޫލްގެ ފަރާތުން އެޓޭކިންގ މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، އެޓީމުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ 52 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހެންޑަސަންއެވެ.

މި ލަނޑާއެކުވެސް ލިވަރޕޫލުން ކުރިޔަށް ޖެހި ލީޑު ނެގުމަށް ދިޔައީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން 75 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު ސަލާހުއެވެ.

މެޗުގެ ފަހު 10 ވަރަކަށް މިނެޓު ތެރޭގައި ޓޮޓެންހަމުން އެޓޭކްތަކެއް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެޓީމަށް އެ އެޓޭކްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ލިވަރޕޫލް އޮތީ ކުޅުނު 10 މެޗުން ލިބުނު 28 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ކުޅުނު 10 މެޗުން ލިބުނު 12 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 11 ވަނައިގައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް އެއްވަރުވީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ ވާދަކޮށް 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އާސެނަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން އެޓީމުން ދިޔައީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއްވެސް ނަގާފައެވެ.

އާސެނަލްއިން ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ހަތްވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ސޮކަރޓިސްއެވެ. އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ޑޭވިޑް ލުއިޒް ވަނީ އާސެނަލްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މި ލަނޑުތަކާއެކު އާސެނަލްއިން ދިޔައީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ދިޔައީ ލަނޑު ޖެހުމަށްވެސް ފުރުސަތުތައް ހޯދަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އާސެނަލްއިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދަނިކޮށް 32 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެލަސްއިން ވަނީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ މިލަވޮއެވިޗްއެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ޕެލަސްއިން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަޔިއުއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް އެޓީމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މެޗުގެ ފަހު 20 މިނެޓު ތެރޭގައި އާސެނަލްއިން އެޓީމުގެ އެޓޭކްތައް ގިނަ ކޮށްފައިވާއިރު، ފުލުފުލުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ވަނީ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެޓީމަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

މެޗުގެ 83 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލްއިން ލީޑު އަނބުރާ ހޯދިއެވެ. ނަމަވެސް "ވީއޭއާރް" ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ވަނީ އެ ލަނޑު ބަލައިނުގަންނަން ނިންމާފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު އާސެނަލް އޮތީ ކުޅުނު 10 މެޗުން ލިބުނު 16 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސް ވަނައިގައެވެ. ޕެލަސް އޮތީ ކުޅުނު 10 މެޗުން ލިބުނު 15 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.