ބުދަ 22 ޖެނުއަރީ 2020
4 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 27
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އިންޑިއާ - ޕާކިސްތާނު

ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރަން އިންޑިއާ އަށް ހުއްދަ ނުދޭނަން: ޕާކިސްތާން

  • މޯދީ ސައުދީ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 28 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 07:59 3,650

އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ - ޢަބުދުﷲ ހަސީން

އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ސަޢުދީ އަރަބިިއްޔާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދަތުރުފުޅެއް ފާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ޞަރަޙައްދު ބޭނުންކުރަން އުޅުމުން ޕާކިސްތާނުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ. މިއީ ދެމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕާކިސްތާނުން އެޤައުމުގެ ވައިގެ ޞަރަޙައްދަށް ވަންނަން އިންޑިއާއަށް ފުރުޞަތު ދޭން އިންކާރު ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަޙްމޫދު ޤުރައިޝީގެ ފަރާތުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އިންޑިއާ އިން ކަޝްމީރުގައި ހިންގަމުންދާ ''ލާއިންސާނީ'' އަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި މޯދީ އަށް ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ޞަރަޙައްދު ބޭނުންކުރަން ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަށް އަންގާނެ ކަމަށް ޤުރައިޝީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބޮޑު ވަޒީރު މޯދީ މިއަދު ސަޢުދީ އަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބިޒްނަސް ފޯރަމްއެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމުގެ އިތުރުން ސަޢުދީ ވަލީ އަހުުދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ސަޢުދީގެ ވެރިރަށް ރިޔާދަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާ އާއި ސަޢުދީ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕާޓްނަރޝިޕް ކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް