ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ޗިލީ

މުޒާހަރާތައް ދިގުލައިދާތީ ޗިލީގެ މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާ ދޭން އަންގައިފި

  • އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އެންގެވީ ކެބިނެޓް ބަދަލުކޮށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި
  • މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިން އިތުރުވެ ހަމަނުޖެހުންތައް ގިނަވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ

ކ. މާލެ | 27 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 18:15 | 2,093

ޗިލީގެ ރައީސް - ގޫގުލް

މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ޗިލީގައި ކުރަން ފެށި މުޒާހަރާތައް ދިގުލައި ދިޔުމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ސަބޭސްޓިއަން ޕިންޔޭރާ އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ މިނިސްޓަރުންނަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އަންގަވައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ޗިލީގައި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރަން ފެށީ ރޭލް ދަތުރުގެ އަގު ބޮޑުކުރަން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މުޒާހަރާތަކަށް މީހުން އިތުރުވެ ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އުފުލުމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކަށް އަޑު އުފުލަން ފަށާފައިވެއެވެ.

ޗިލީގެ ރައީސް އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މިނިސްޓަރުންނަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އެންގެވީ، ކެބިނެޓް ބަދަލުކޮށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެއެވެ.

ޗިލީގެ މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފެށިތާ ހަފްތާއަކަށް ވުރެއް ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، އެ މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ބައެއް އެއްވުންތަކުގައި މަގުތަކުގައި ހުރި އުޅަނޑުތަކުގައި ރޯކޮށްލުންފަދަ ކަންކަން ހިންގާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެ މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެ ގައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ރޭލް ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑު ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ފަހުން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިން މުޒާހަރާ ހުއްޓާ ނުލާ ކުރިޔަށް ގެންދަން ތިިބި ކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ޗިލީގެ ރައީސް ޕިންޔޭރާ ވަނީ، ޗިލީގައި އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އާދިއްތަ ދުވަހު އުުވާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.