ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޖަޕާން

ޖަޕާނުގެ އިޤްތިޞާދާބެހޭ ވަޒީރު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

  • އިސްތިއުފާދެއްވީ މަގާމަށް އައްޔަންކުރިތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ވީތަނާ

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 18:12 | 2,531

އިސްޝޫ ސުގަވާރަ - ގޫގުލް

ޖަޕާނުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްގީއާ ބެހޭ ވަޒީރު އިސްޝޫ ސުގަވާރަ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ކެމްޕެއިންކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރެއްވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނާއިރު ސުގަވާރަ އިސްތިއުފާދެއްވީ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތްތާ ގާތްގަނޑަކަށް މަހެއްހާ ދުވަސްވީތަނާއެވެ.

ޖަޕާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމީ، ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރު މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުން ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ ވަނީ ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާފަ އެވެ.

ހަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި ޖަޕާނުގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އާންމު އިންތިހާބުގައި ކެމްޕެއިންކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރެއްވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އަގުބޮޑު ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ބެއްސެވި އިރު ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ އަގުބޮޑު ކަކުންޏާއި މެލަންތަކެއް އެކި ފަރާތްތަކަށް ބެހިކަމަށްވެސް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާގެ ސަޕޯޓަރެއްގެ ޖަނާޒާއަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދިން މައްސަލަވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ސުގަވާރަ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާއިރު މިހާރު އެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އިޤްތިޞާދީ ތަޖުރިބާކާރެއްކަމަށްވާ ހިރޯޝީ ކަޖިޔާމާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.