ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޝިކާގޯ

ޝިކާގޯގައި ޓީޗަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް: ބޭނުންވަނީ ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ ފަރުވާ

  • 30000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުންނާއި ކައުންސެލަރުންގެ އިތުރުން ސޯޝަލް ވޯރަކާސް މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާތާ ވަނީ ނުވަ ދުވަސްވެފަ

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 07:54 | 2,404

ޝިކާގޯގައި ޓީޗަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - އަލްޖަޒީރާ

އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގައި މުދައްރިސުންތައް ކުރިޔަށްގެންދާ މުޒާހަރާގައި އެޤައުމުގެ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ނަފްސާނީ ފަރުވާ ދިނުމަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

30000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުދައްރިސުންނާއި، ކައުންސެލަރުންގެ އިތުރުން އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތްތެރިން ހިމެނޭ ގޮތައް ކުރިޔަށްގެންދާ ސިލްސިލާ މިމުޒާހަރާގައި ތިރީސްހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެފައިޥާކަމަށް ބައިނަލް އަޤުވާމީ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ނުރުން ފާޅުކުރަމުންދަނީ މުދައްރިސުންގެ މުސާރައާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށާއި ، ސްކޫލްތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެކި ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ.

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ނަފްސާނީ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްނެތުމުން އެކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ޚިދުމަތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފެށުމަށް މުދައްރިސުންވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް ނަފްސާނީ ފަރުވާ ދިނުމަށް މުދައްރިސުން ގޮވާލަމުންދާއިރު ، ނަފްސާނީ ގޮތުން ދިމާވި ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި 2018 އަހަރު އެކަނިވެސް ވަނީ 561 ދަރިވަރުން މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.