ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 17:49
 ލެސްޓާ ސިޓީގެ މެޗެއްގައި ޝެކްސްޕިއާ އިރުޝާދު ދެނީ
ލެސްޓާ ސިޓީގެ މެޗެއްގައި ޝެކްސްޕިއާ އިރުޝާދު ދެނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ލެސްޓާއަށް ޝެކްސްޕިއާ
ލެސްޓާގެ ކޯޗަކަށް ޝޭކްސްޕިއާ
ޝެކްސްޕިއާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ދެ މެޗުން މޮޅުވި

ބޮޑެތި ކުލަބުތައް ސިއްސުވާލުމަށްފަހު މިދިޔަ އަހަރު އިނގިރޭސި ލީގު ހޯދުމަށްފަހު މިއަހަރު ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗަކަށް ކްރެއިގް ޝެކްސްޕިއާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ކުރިން އެސިސްޓެންޓަން ކޯޗުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ޝެކްސްޕިއާ ލެސްޓާގެ ކޯޗުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނީ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޝެކްސްޕިއާ އެމަޤާމަށް ހަމަޖެއްސީ ލެސްޓާއަށް މިދިއަ އަހަރު އިނގިރޭސި ލީގު ހޯދައިދިން ކްލައުޑިއޯ ރަނިއޭރީ އެމަޤާމުން ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ރަނިއޭރީ އެމަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 23 ގައެވެ. އޭގެ ވަގުތީ ގޮތުން ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަނީވެސް ޝެކްސްޕިއާއެވެ.

ރެލިގޭޝަންގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ލެސްޓާގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވި ޝެކްސްޕިވަނީ ރަނިއޭރީއާ އޭގެކުރިން އެކުލަބުގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުރި ނިގެލް ޕިއާސަންއާ އެކުވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

ރަނިއޭރީ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށްފަހު، ޝެކްސްޕިއާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ލެސްޓާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން އެޓީމުވަނީ މޮޅުވެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން 3-1 ލަނޑުން ލިވަޕޫލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފައިވާއިރު، ހަލް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވެސް ލެސްޓާ ވަނީ 3-1 ލަނޑުގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް