ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 17:31
ޗެލްސީގެ ސްޕޯޓަރުންނަށް މޮރީނިއޯ އަތުގެ އިޝާރާތުން ރައްދު ދެނީ
ޗެލްސީގެ ސްޕޯޓަރުންނަށް މޮރީނިއޯ އަތުގެ އިޝާރާތުން ރައްދު ދެނީ
ޝަޓާ ސްޓޮކް
މޮރީނިއޯގެ ރައްދު
ޗެލްސީގެ އެއް ނަންބަރަކީ އަދިވެސް އަހަރެން: މޮރީނިއޯ
އެހެން ކޯޗަކު ހަތަރު ލީގު ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށްބުނި

ޗެލްސީގެ އެއް ނަންބަރު ކޯޗަކީ އަދި ވެސް ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

 

މޮރީނިއޯ މިހެންބުނެފައިވަނީ އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ޗެލްސީގެ ސަޕޯޓަރުން އޭނާއަށް ފާޑުކިޔައި އަޑުގަދަކޮށް ހެދުމުންނެވެ.

 

ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީ ވަނީ 1-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފަ އެވެ.

 

މެޗަށްފަހު މޮރީނިއޯ ބުނެފައިވަނީ ޗެލްސީގެ އެއް ވަނަ ކޯޗަކީ އަދިވެސް އޭނާ ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ކޯޗެއް ޗެލްސީ އަށް ހަތަރު ލީގު ހޯދައިނުދޭހާ ހިނދަކު އޭނާ މަޤާމު ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

 

މޮރީނިއޯއަކީ ޗެލްސީގެ ސަޕޯޓަރުން ވަރަށް އިހުތިރާމްކުރާ ކޯޗެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަކަށް އައިސް މީޑިއާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން މޮރީނިއޯ ޗެލްސީއަށް ފާޑުކިޔުން އިތުރުވެފައިވުމުން އޭނާދެކެ ޗެލްސީގެ ސަޕޯޓަރުން ތިބެނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ.

 

މޮރީނިއޯ ބުނިގޮތުގައި ޗެލްސީ ސަޕޯޓަރުން ދެކޭ ގޮތް ބެލުން މުހިތްމެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް މޮރީނިއޯ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ކުއާޓަރ ފައިނަލް މެޗުކުރިއަށް ދިޔައިރު ޗެލްސީގެ ސަޕޯޓަރުން މޮރީނިއޯއާ ދިމާލަށް އަޑުގަދަ ކުރަންފެށުމުން އޭނާ އެކަމަށް ރައްދުދިނީ އަތުގެ ތިން އިނގިލިން ދައްކާލަމުންނެވެ.

 

މޮރީނިއޯގެ އެ އިޝާރާތަކީ އޭނަވަނީ ޗެލްސީއަށް 3 ލީގު ނަގައިދީފައިވާ ދެއްކުމަށް ކުރި އިޝާރާތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް