ލުއި ޚަބަރު - ނޮވެމްބަރު

"ނޮވެމްބަރު"ގެ ލާމުގެ ޝޫޓިން ވެސް ވަރަށް ސަޅި!

  • ނޮވެމްބަރު ގެ މަންޒަރުތައް ސިންގަޕޯރ ގައި ވެސް ނަގާނެ
  • ފިލްމުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކީ ކޭޕާކް ރެސިޑެންސް

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 25 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 10:53 3,543

"ނޮވެމްބަރު" ގެ ޓީމު - ފޭސްބުކް

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމަންޓުން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ލޯބީގެ ފިލްމު "ނޮވެމްބަރު" ގެ ލ. އަތޮޅުގައި ނަގަމުންދާ މަންޒަރުތައް ވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިޔަށްދާ ކަމަށް ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ.

ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ފިލްމުގެ މުހިއްމު މަންޒަރުތަކެއް ލ.އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ނަގަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލ. ފޮނަދޫގެ އިތުރުން ލ. މާންދޫގައި ޝޫޓިން ކުރިޔަށްދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޖުމްލަ ފަސް ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްގެން ލ.އަތޮޅުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ "ނޮވެމްބަރު" ގެ ޝޫޓިންތައް ނިމޭނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. މޮގާ ބުނީ މާލެ އައިސް މާލޭގެ އިތުރުން ކ. ތުލުސްދޫ ގައިވެސް ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ފިލްމުގެ މަންޒަރުތަކެއް އައްޑޫ އަދި ސިންގަޕޫރުގައި ވެސް ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ސިންގަޕޫރަށް މަންޒަރުތައް ނަގަން ދާން ނިންމާފައިވާއިރު އެ ފިލްމަކީ ޑާކްރެއިން އިން އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްގެން ގެނެސްދޭ ފިލްމެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

"ނޮވެމްބަރު" އަކީ އައިޝަތު ފުވާދާއި އަހުމަދު ތޮލާލުގެ ސްކްރިޕްޓްއަކަށް އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ އެ ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެންނާނީ ޑާކްރެއިންގެ ގިނަ ފިލްމުތަކުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދިޔަ މަރިޔަމް މަޖުދާއާއި ޖުމައްޔިލް ނިމާލެވެ. އަދި ޚާއްސަ ރޯލަކުން އައިޝަތު ރިޝްމީއާއި އިސްމާއިލް ވަޖީހުގެ އިތުރުން ޔާދާ ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު ފިލްމީ ދާއިރާއަށް މުޅިން އާ މޫނުތައް ވެސް ފިލްމުން ފެންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް