ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އެމްއެމްޕީއާރުސީ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޖަޕާނުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ގިނަ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވަނީ!

  • އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 24 އިން 27 އަށް "ޓުއަރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން" ގައި ބައިވެރިވާނެ
  • އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ގެ ނިޔަލަށް ޖަޕާނުގެ ނަގޯޔާ، ޓޯކިޔޯ، ފުކުއޯކާ އަދި އޮސާކާގައި އޮންނަ ރޯޑް ޝޯ ގައި ބައިވެރިވާނެ
  • ޖަޕާނަކީ 9 ވަނައަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ގައުމު

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 09:16 | 2,569

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޗްތޮހާރުކުރުމަށް ޖަޕާނުގައި ބަހައްޓައިފައިވާ ސްޓޯލެއް - ރިޒުނާ ޒަރީރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ޖަޕާނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މޯލްޑިވިސް މަރކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން އިއުލާނުކޮށް އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ "ޓުއަރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން ރޯޑް ޝޯއެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ޖަޕާނުގެ ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު ޓުއަރިޒަމް ފެއަރ ޓުއަރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން ގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މި އަހަރުގެ ފެއަރ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 24 އިން 27 ގެ ނިޔަލަށް ޖަޕާނުގެ އޮސާކާގައެވެ. އެގޮތުން މި ފެއަރ ގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީއާއެކު ރާއްޖޭގެ 4 ކުންފުންޏަޔަކުން ބައިވެރިވާނެކަމަށް އެ ފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެފައިވަނީ މި ފެއާރގެ ސަބަބުން ޖަޕާނުގެ މާރކެޓުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޖަޕާނުގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވިގެންދާނެކަމަށެވެ. މި ފެއާރގައި ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ޕްރޮމޯޝަނަލް ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ ރަހަބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން "ޖާރނީ ޓު ދި ސަނީ ސައިޑް" ގެ ދަށުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޯޑްޝޯ ކުރިޔަށް ދާނީ މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 ގެ ނިޔަލަށް ޖަޕާނުގެ ނަގޯޔާ، ޓޯކިޔޯ، ފުކުއޯކާ އަދި އޮސާކާގައެވެ. މި ރޯޑްޝޯވގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއާއިއެކު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ 7 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ޖަޕާނުގެ ޓޮޕް ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުން ޝޯގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއީ އެކި ގައުމުތަަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިއަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ރޯޑްޝޯވ ތަކުގެ ތެރެއިން 10 ވަނަ ޝޯއެވެ. މި ރޯޑް ޝޯ އަކީ ސިންގަޕޯރ އެއާރލައިން އާއިއެކު ޖޮއިންޓް ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ރޯޑް ޝޯއެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޖަޕާނަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރާތްކުރާ އެއް ގައުމުކަމުގައިވާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރު 42،304 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މިއީ 2017 ވަނަ އަހާރާއި އަޅާ ބަލާއިރު 2.8 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމަކަށް ވާއިރު މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް 30،049 ފަތުރުވެރިން ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާއި އަޅައި ބަލާއިރު 13.2 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ޖަޕާނަކީ 9 ވަނައަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ގައުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.