ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގައި ދިގު މުއްދަތަށް މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

  • މުޅި ޖުމްލަ 30 މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދިން
  • ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ވިދާޅުވީ، އެވޯޑް ހާސިލްކުރެއްވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ވެސް ނަމޫނާ މުވައްޒަފުން ކަމަށް
  • 35 އަހަރު ދުވަހު ބޭންކަށް ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ހާއްސަ އިނާމެއް ދީފައިވޭ

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 08:42 | 2,664

ބީއެމްއެލަށް ދިގު މުއްދަތަށް މަސައްކަތްކުރި 30 މުވައްޒަފުން - ބީއެމްއެލް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދިގުމުއްތަކަށް ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި ބޭންކުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އެވޯޑްވެސް ދީފައެވެ. އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ އެވެ.

އެ ހަފްލާގައި ބޭންކަށް 35 އަހަރު ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފާތިމަތު ރަޝީދާ، ހެޑް އޮފް ރިކަވަރީސް އަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދީފައިވާއިރު ޖުމްލަ 30 މުވައްޒަފެއްގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ވަނީ އެވޯޑް ދީފައެވެ.

ބީއެމްއެލްގައި 30 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން

އޭގެ އިތުރުން ބޭންކަށް 30 އަހަރު ހިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ އަމްސޫދާ ނައީމް (ސީނިއަރ އޮފިސަރ، އިންޓަނޭޝަނަލް ބޭންކިންގް)، އައިމިނަތު ނަސީމް (ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ)، އައިޝަތު ސަދްނާ (މެނޭޖަރ، ޗެކް ޕްރޮސެސިންގ) އަދި އަބްދުﷲ ޝަމީމް (ވޭމަންޑޫ ބްރާންޗް) އަށް ވެސް އެ ހަފްލާގައިއ އެވޯޑް ދީފައިވެއެވެ.

އެ ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ، މީއެމްއެލް އަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ތިޔަބޭފުޅުން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، އެކަން ފާހަގަކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ބީއެމްއެލްގައި ހިދުމަތްކުރާ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ދިގު މުއްތަކަށް ދެމެހެއްޓި، މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރެވޭކަމީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފަހުރެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށް ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ، އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ ބޭންކުގައި ރަނގަޅު މަސައްކަތު މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވައި، ބޭންކަށް ކާމިޔާބު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. އެވޯޑް ހާސިލްކުރި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ވެސް ނަމޫނާ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓިމް ވަނީ އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

ބީއެމްއެލްގައި 25 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން

ބީއެމްއެލް އަކީ ގައުމީ ބޭންކުގެ އިތުރުން ދިވެހިންނަށް އެންމެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުދީފައިވާ ބޭންކް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން ބޭންކުގެ 99 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.