އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ސައުދީ- ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅުއެރުވުން

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނަށް އަރުވައިފި

  • ސަފީރު ރަސްގެފާނަށް ފަތްކޮޅު އެރުވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 00:05 | 2,688

ދިވެހި ސަފީރު ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް ފަތްކޮޅު އަރުވަނީ - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު މުހައްމަދު ޚަލީލު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްޢަޒީޒް އާލް ސަޢޫދަށް މިއަދު އަރުވައިފިއެވެ.

ޚަލީލު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރަސްގެފާނަށް އަރުވާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ބުދަދުވަހު ރިޔާދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައިކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު އެމްބެސެޑަރ ޚަލީލަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙަށް ވެދުން އަރިސްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެމްބެސެޑަރ ޚަލީލު ވަނީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓަން ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ފަރާތްޕުޅުން މަރުޙަބާ ދަންނަވައި، ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޑރ. އިބްރާހިމް ބިން އަބްދުލްއަޒީޒު އަލްއައްސާފް އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް އަދި ކެބިނެޓް މެމްބަރު ޑރ. މުސައިދު ބިން މުހައްމަދު އަލްއައިބާން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.