ހޯމަ 06 އޭޕުރިލް 2020
12 ރޭވަ
1441 ޝައުބާން 13
ފަތިސް 04:50
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:27
ދުނިޔެ - ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލަ

ޖަޕާނުގެ އެންމެ ބޮޑު މަނަވަރު ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑަށް

  • މި މަނަވަރު އެނބުރި ޖަޕާނަށް ދާނީ އޯގަސްޓް މަހު
  • ޖަޕާނުގެ މެރިޓައިމް ސެލްފް ޑިފެންސުންވަނީ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަހެއް ބުނުމަށް ދެކޮޅުހަދާފަ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ | 14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 16:04 | 2,282

އިޒުމޯ ކެރިއާއަކީ ޖަޕާނުގެ އެންމެ ދިގު މަނަވަރެވެ. ދިގުމިނުގައި 249 މީޓަރު ހުންނަ މި މަނަވަރުގައި 9 ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓް ކުރެވެ - ރާއްޖެއެމްވީ

.ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު ޖަޕާނުން ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑަށްފޮނުވާ އެންމެ ބޮޑު އަސްކަރީ މަނަވަރު، ތިން މަސްދުވަހުގެ ދަތުރަކަށް އަންނަ މެއި މަހު ފޮނުވާލާނެކަމަށް ތިން މަސްދަރަކުން ޚަބަރު ދީފިއެވެ

ރޮއިޓާސް އަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ކޮމިޝަން ކުރި ހެލިކޮޕްޓަރ އުފުލާ މަނަވަރު ޖުލައި މަހު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ބާއްވާ  މަލާބާރު ޖޮއިންޓް ނޭވަލް އެކްސަސައިޒްގައި އެމެރިކާއާއި އިންޑިއާގެ މަނަވަރުތަކާއެކު ބައިވެރިވުމުގެ ކުރިން ސިންގަޕޫރު، އިންޑޮނޭޝިއާ، ފިލިޕީންސް އަދި ސްރީ ލަންކާގައި މަޑުކުރާނެއެވެ.

މި މަނަވަރު އެނބުރި ޖަޕާނަށް ދާނީ އޯގަސްޓް މަހުއެވެ.

ދިގު މުއްދަތެއްގެ މިޝަން އަކަށް އިޒުމޯ ފޮނުވުމުގެ މަގްސަދަކީ އޭގެ ފެންވަރު ދައްކާލުން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އިޒުމޯ ކެރިއާއަކީ ޖަޕާނުގެ އެންމެ ދިގު މަނަވަރެވެ. ދިގުމިނުގައި 249 މީޓަރު ހުންނަ މި މަނަވަރުގައި 9 ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓް ކުރެވެއެވެ.

ޖަޕާނުގެ މެރިޓައިމް ސެލްފް ޑިފެންސުންވަނީ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ބުނުމަށް ދެކޮޅުހަދާފައެވެ.

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ހުރިހާ ހިސާބަކީ ޗައިނާގެ މިލްކެއް ކަމަށް އެގައުމުން ދައުވާކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓައިވާން، މެލޭސިއާ، ވިއެޓްނާމް،ފިލިޕީންސް އަދި ބުރޫނާއީންވެސް އެގައުމުތަކުން އެ ކަނޑުގައި ހިއްސާވާކަމަށް ބުނެއެވެ.

މަސްވެރިކަން ތިޔާގި އަދި ތެލާ ގޭސް ހިމެނޭ އެ ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް އަހަރަކު 5 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުދާ އުފުލައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.