ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޓިކްޓޮކް

ޓިކްޓޮކްގައި ހުރި އައިއެސް އަށް ހިތްވަރުދިން ވީޑިއޯތަށް ނަގައިފި

  • މިއީ އައިއެސް އިން ޓިކްޓޮކް އަށް އަމާޒުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 00:48 | 2,657

ޓިކްޓޮކް އެޕް - ރާއްޖެއެމްވީ

ޝޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްލިކޭޝަން ''ޓިކް ޓޮކް'' ގައި އައިއެސްގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރަން ހަދާފައި ހުރި އެކައުންޓްތަކެއް އެ އެޕުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސްގެ ކުންފުނީގެ ޓިކްޓޮކް އެޕް, މިދަޔަ އަހަރު 500 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެޕަކީ ޝޯޝަލް އެޕްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް އެޕްއެވެ.

ޓިކްޓޮކްގެ މުވައްޒަފަކު އޭއެފްޕީ އަށް ބުނީ، ވީޑިއޯތައް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވާ 10 އެކައުންޓެއް ރިމޫވް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވާ ބައެއް ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަނީ، އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބަޑި ހިފައިގެން މަރުވެފައިވާ މީހުން ހަށިގަނޑު ހިފައިގެން މަގުމަތީގެ ޕެެރޭޑް ތަކުގައި ތިބޭ ތަނެެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައި ބުނީ، އޭނާ އަކީ ޖިހާދެއް ކަމަށާއި އެކަމާމެދު އޭނާ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލު ބުނީ، އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަވާއިރަށް އެކައުންޓްތައް ބޭނުންނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާކަމާށެވެ. އައިއެސް އަކީ ޝޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްސް ތައް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކް، ޔޫޓިއުބްގެ އިތުރުން ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް އެމީހުންގެ މެސެޖް ފަތުރާ އުޅޭ ޖަމާޢަތެކެވެ. މިއީ އެމީހުން ޓިކްޓޮކް އަށް ޢަމާޒު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.