ބުދަ 11 ޑިސެންބަރު 2019
02 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ވިޔަފާރި - ދިގުރަށް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ

މަރާމާތަށްފަހު ދިގުފަރު ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

  • މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވާފައިވާ ރިސޯޓެއް
  • އަލުން ހުޅުވިގެންދާ އިރު ކޮޓަރީގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ރިސޯޓުން ބުނޭ
  • މިއީ ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ރިސޯޓެއް

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 22 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 20:37 3,251

ދިގުރަށް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ - ދިގުރަށް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ

ބ.ދިގުފަރު ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މަރާމާތު ކުރުމަށް ފަހު އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

މި ރިސޯޓު އަލުން ހުޅުވާއިރު، ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިތަކަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ދަނީ ގެންނަމުންނެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން މޫދު ވިލާތަކާއި މޫދު ކޮޓަރިތައް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖުމްލަ 40 ވިލާއާ އެކު މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހުޅުވި ދިގުފަރު ރިސޯޓު ހުޅުވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައެވެ. ރިސޯޓު އަލުން ހުޅުވިގެންދާ އިރު ކޮޓަރީގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ރިސޯޓަކީ ބ.އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކޮށްފައި އޮންނަ ބަޔޯސްފިއާ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ރިސޯޓެކެވެ. މި ރިސޯޓަކީ ދިގުފަރު އިންވެސްޓްމަންޓުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ރިސޯޓެކެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް