އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯއަށް ފިޔާ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި
 
އަޑިއަށް ދިޔައީ އެސްޓީއޯ ބޯޓެއް ނޫން
އަމްނާ އިމާދު
ކ. މާލެ |
މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
ކަސްޓަމްސް

އެސްޓީއޯއަށް ފިޔާ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް އަޑިއަށް ގޮސްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މިބޯޓު އަޑިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ރާއްޖެއާ 100 މޭލު ބޭރުންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެސްޓީއޯގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އަޑިއަށް ގޮސްފައިވަނީ އެސްޓީއޯގެ ބޯޓެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެސްޓީއޯއަށް ފިޔާ ގެންނަ ބޯޓެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ބޯޓު އަޑިއަށްދިޔައިރު، ބޯޓުގައި ހުރީ 1500 ބަސްތާ ފިޔާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބޯޓު އަޑިއަށް ދިއުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

ބޯޓަކީ އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފިޔާ ޝިޕްމެންޓެއް ބަރުކޮށްގެން އައި ބޯޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް