ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ލުއި ޚަބަރު - ޖެނިފަރ ލޯރަންސް

ޖެނިފަރ ލޯރަންސް އާއި ކޫކް މެރޯނީ ކައިވެނިކޮށްފި!

  • ދެ މީހުން ކަައިވެނި ކުރަން އެންގޭޖް ވެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 21 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 19:23 5,608

ޖެނިފަރ ލޯރަންސްއާއި ކޫކް މެރޯނީ - ގޫގުލް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖެނިފަރ ލޯރަންސްއާއި މަޝްހޫރު އާރޓް ގެލެރީ ޑައިރެކްޓަރ ކޫކް މެރޯނީ ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.

ދެ މީހުން އާދިއްތަ ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްފައިވާކަން ޖެނިފަރގެ ޕަބްލިސިސްޓް ވަނީ ސީއެންއެންއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ދެ މީހުންގެ ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ރޯޑް އައިލެންޑްގެ ބެލްކޯޓް އޮފް ނިއުޕޯރޓް ކިޔާ މެންޝަންއެއްގައެވެ.

މި ހަފުލާގައި 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމީ ތަރިންނާއި ފަންނާނުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އެމާ ސްޓޯން، ކްރިސް ޖެނަރ، އެޑޭލް އައި އޭމީ ޝޫމަރ ހިމެނެއެވެ.

29 އަހަރުގެ ޖެނިފަރ އާއި 34 އަހަރުގެ މެރޯނީ ކައިވެނި ކުރުމަށް އެންގޭޖްވެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުއެވެ. އެއީ އެދެ މީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނުތާ އަށް ވަރަކަށް މަސް ފަހުންނެވެ. ދެ މީހުން އެކުގައި ފުރަތަމަ ފެނި، ރަށްޓެހިވެގެން އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރު ފުރަތަމަ ފެތުރިފައިވަނީ ޖޫން 2018 ގައެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ކޫކް އަކީ އޭނާއާ ދިމާވި އެންމެ ރަނގަޅު އަދި "ބެސްޓް" މީހާކަމަށް ޖެނިފަރ ބުނެފައިވެއެވެ.

"މިއީ (ކޫކްއާ އިނުން) އަހަރެން ނެގި އެންމެ ފަސޭހަ ނިންމުން"

~ ޖެނިފަރ ލޯރަންސް

ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމީތަރިކަމަށްވާ ޖެނިފަރ ލޯރެންސް ވަނީ އޮސްކާ އެވޯޑެއްވެސް ޙާޞިލުކޮށްފައެވެ. އެއީ 2012 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށްފައިވާ "ސިލްވަރ ލައިނިންގްސް ޕްލޭބުކް"އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް