އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލާގައި އަޒްރާ ނަސީމް ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

  • މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އަޒްރާ ދިރިއުޅުއްވަނީ އަޔަރލޭންޑްގައި
  • ހާޒިރުވާން ޖެހެނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 20 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 16:24 8,804

އަޒްރާ ނަސީމް - ޕޮލިސް

މައްސަލަ ބޮޑުވެގެން އުޅޭ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވާރކް(އެމްޑީއެން) ގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިނިވަން ނޫހުގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހ. ސެލްވޭޝަން، ޑރ. ފާތިމަތު އަޒްރާ ނަސީމް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އެމްޑީއެނުން “ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް” ނަމުގައި ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯރޓްގައި ކީރިތި ރަސޫލާއަށާއި، އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވާހަކަތައް ދައްކާފައިވާ މައްސަލައިގައި އަޒްރާގެ ބައިވެރިވުމެއް ވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތަހްޤީގަށް ސުވާލުކުރުމަށް އެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ހާޒިރުވާން ޖެހެނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގް އަށެވެ.

އަޒްރާ މިހާރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ އަޔަރލެންޑްގައެވެ. އަޔަރލޭންޑުގެ ގްރިފްތް ކޮލެޖުން ޖާނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ޑިގްރީ ހާސިލު ކުރައްވާފައިވާ އަޒްރާ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރެއްވީ އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އިންނެވެ.

އަޒްރާ ވަނީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޑަބްލިން ގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އަޒްރާ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޑަބްލިން ސިޓީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ޓެރަރިޒަމް އެކްސްޕާޓެއް ގޮތުގައެވެ.

ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަޒްރާގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް