ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 02:26
އެމްޕީއެލްގެ ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރިން ސަރަހައްދު
އެމްޕީއެލްގެ ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރިން ސަރަހައްދު
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ކަސްޓަމްސް ސާވިސް
ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 29 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ
 
އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު 12 ޕަސެންޓް އިތުރުވި

ފާއިތުވި ފެބްރުވަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓު ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީއައިއެފް އަގު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީމަހާ އަޅާބަލާއިރު 29 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

 

 މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީމަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ފެބްރުވަރީމަހު މި ޢަދަދުވަނީ 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.

 

އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގުގެ ގޮތުން 18 އިންސައްތަ ޗައިނާއިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، 16 އިންސައްތަ އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް އަދި 12 އިންސައްތަ އިންޑިޔާއާއި ސިންގަޕޫރުންވަނީ އެތެރެކޮށްފައި ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

 

އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފީ ގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު ހުސްވި ފެބްރުވަރީ މަހު 94 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

 

މިދިޔަ ފެބްރުވަރީ މަހު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި ދަޢުލަތަށް 333 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހު ލިބިފައިވަނީ 171 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އަދަދު މިދިޔަމަހު އިތުރުވެފައިވަނީ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙާގުޅިގެން މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހު ގިނަ އަދަދަކަށް ރާއްޖެއަށް ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުންޏެވެ.

 

ފާއިތުވި ފެބްރުއަރީމަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓު ކުރެވުނު މިންވަރު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު ވަނީ 12 އިންސައްތަ މަތިވެފައެވެ.

 

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހު 334 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރުކޮށްފައިވާއިރު 2017 ވަނައަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު މި ޢަދަދު ވަނީ 373 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައި ކަމަށްވެސް މިހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް