ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ލުއި ޚަބަރު - އަނދިރިކަން

"އަނދިރިކަން" އެޅުވެނޭ ތާރީހެއް ބުނާކަށް ނޭންގެ: ސީޒަން

  • ފިލްމު އެޅުވުން ލަސްކުރީ ޕްރޮޖެކްޓް ފައިލް އަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގައި
  • އަންނަ ހަފްތާގައި ތާރީހެއް ހޯދަން އެންސީއޭ އަށް އެދޭނެ ކަމަށް ސީޒަން ބުނި

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 19 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 16:59 2,362

އަނދިރިކަންގެ ޕޯސްޓަރެއް - ފޭސްބުކް

މާސްކޭ ސްޓޫޑިއޯ އާއި އެސް ޕްރޮޑަކްޝަން ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމު "އަނދިރިކަން" ރިލީޒްކުރާނެ ތާރީހެއް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ބުނެފިއެވެ.

ކުރިން އެ ފިލްމު ސްކްރީން ކުރަން ނިންމާފައި އޮތީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ ކުލަ ސްކްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ސީޒަން ބުނީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރަން ޖެހުނީ، ފިލްމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ފައިލަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އެ ތާރީހުގައި ފިލްމު އެޅުވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތުމުން ކަމަށެވެ.

ސީޒަން ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެންސީއޭ އަށް ފިލްމު އަޅުވާނެ ތާރީހެއް ލިބޭތޯ ދާނެ ކަމަށާއި މިދުވަސްވަރު އޮލިމްޕަހުގައި ސްކޫލްތަކުގެ ކޮންސެޓްތައް އޮންނާތީ އޮލިމްޕަސް ހޯލް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އުޅޭ ކަމަށެވެ.

ސީޒަން ބުނީ، ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފެށުމުން ޓިކެޓަށް ބާރުބޮޑުވެގެން ދިޔަ ކަމަށާއި ތިން ޝޯގެ ޓިކެޓް ވިއްކުނު ކަމަށެވެ. އަދި ފިލްމު ފުރަތަމަ އަޅުވަން ބުނި ތާރީހުގައި އެޅުވުން ނެތުމުން ޓިކެޓް ނެގި ފަރާތްތަކަށް ރިފަންޑް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަހުމަދު ޒަރީރުގެ ސްކްރީންޕްލޭ އަކަށް ހަދާފައިވާ އެ ފިލްމަކީ އާއިލީ ޑްރާމާއެކެވެ. ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ މ.މަޑުއްވަރީގެ އިތުރުން އދ.ދަނގެތި އަދި ވިލިމާލޭގައެވެ.

ޖުމްލަ ތިން ލަވަ ހިމެނޭ "އަނދިރިކަން"ގެ ލީޑު ރޯލުން ފެންނާނީ އައިމިނަތު ރިޝްފާގެ އިތުރުން ޝީލާ ނަޖީބު އަދި ސީޒަން އެވެ. ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލުތަކުން ޒީނަތު އައްބާސް، ދަރާ ރަޝީދު، އަހުމަދު ސައީދު އަދި މަރިޔަމް ޝަކީލާ ފެންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް