ހޯމަ 03 އޯގަސްޓު 2020
06 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 13
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ލަންކާ

ޖަފްނާގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް ހުޅުވައިފި

  • އެ އެއާޕޯޓް ހުޅުވައިދެއްވީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސްރިސޭނާ
  • އެއީ ލަންކާގައި ހުޅުވި ތިންވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 18:51 | 9,751

ޖަފްނާގެ އެއާޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ޖެއްސި ފްލައިޓް ރަންވޭގައި - ގޫގުލް

ލަންކާގެ ޖަފްނާ ސިޓީގައި ގާއިމްކުރި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށާއި މިލިޓަރީ ބޭނުންތަކަށް ކުރިން ބޭނުންކުރި ޖަފްނާގެ އެއަރޕޯޓް އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓަކަށް ތަރައްގީކޮށް ހުޅުވީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖަފްނާގައި އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަސްމީކޮށް އެ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވައިދެއްވީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސްރިސޭނާ އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އިތުރުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އަރުޖުނާ ރަނަތުންގާ ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

2.3 ކިލޯމީޓަރުގެ ރަންވޭ އަކާއެކު ހެދި ޖަފްނާގެ އެ އެއަރޕޯޓަށް ފުރަތަމަ ޖެއްސީ އިންޑިއާގެ އެލަޔަންސް އެއާގެ ބޯޓެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ލަންކާގައި ގިނަ އަހަރު ތަކަކަށް ދިގުދެމިގެންދިޔަ ދާހިލީ ހަނގުރާމަ އެންމެ ގަދަޔަށް ހިނގި ޖަފްނާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވިގެންދިޔަ އެ އެއަރޕޯޓަކީ ލަންކާގައި ހުޅުވި ތިންވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.