ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 00:13
އިންޓަރ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަރ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޓޭބަލް ޓެނިސް
އިންޓަ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތް ފަށައިފި
މުބާރާތް ކުުރިއަށްދަނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޓީޓީ ހޯލުގައި
މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ 9 ވަނަ އިންޓަރ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ފެށި މި މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ޗައިނާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ވަން ފުކާންގް އެވެ.

މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. 

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ މި މުބާރާތުގެ ދެ ޑިވިޝަނުގައި ފިރިހެން ޓީމު އިވެންޓާއި އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ރެއަކުވެސް 7:00 އިން 11:00 އަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ޓީޓީ ހޯލުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް