ހޮނިހިރު 23 ނޮވެންބަރު 2019
10 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 26
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:07
ލުއި ޚަބަރު - ނިއުމާ މުހައްމަދު

"ގޯނާ" އާއި "ކަޅަކި": ނިއުމާގެ ވަރުގަދަ ދެ ފިލްމެއް!

  • "ގޯނާ" ރަވީ ޑައިރެކްޓްކުރާއިރު "ކަޅަކީ" ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ޔޫއްޕެ
  • ދެ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ވެސް ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ ރައީސް

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 02:08 7,777

ފިލްމީ ދާއިރާގައި 25 އަހަރު ފާހަަގަކުރުމަށް ނިއުމާ ބޭއްވި ހަފްލާގައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ގިނަ ބައެއްގެ ލޯތްބާއި އިތުބާރު ލިބިފައިވާ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރ އަދި ކުރީގެ ފިލްމީތަރި ނިއުމާ މުޙައްމަދު ގެ ފިލްމު ކުންފުނި "ނިއުޒޯ" އިން ކުރިޔަށް ގެނެސްދޭން އުޅޭ ދެ ފިލްމެއްގެ ޓީޒަރ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފިއެވެ.

އެ ދެ ފިލްމަކީ "ކަޅަކި" އާއި "ގޯނާ" އެވެ.

ނިއުމާގެ ފިލްމީ ކެރިޔަރ އަށް 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެން ގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ހަފުލާއެއްގެ ތެރެއިން އެ ދެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ ލޯންޗް ކޮށްދެއްވީ ހަފުލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހެވެ.

ފިލްމު "ގޯނާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރ ރަވީ ފާރޫގެވެ. އަދި "ކަޅަކި" ޑައިރެކްޓްކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އެވެ.

"ގޯނާ"ގެ ޓީޒަރ އިން ފެންނަނީ ނިއުމާގެ ދަރިފުޅު ޒޯޔާއެވެ. ޖަންގައްޖެއްގެ ތެރެއިން ހާސްވެ ބިރުން ހުރެ ޒޯޔާ ދުވެމުން އަންނަ ތަން ޓީޒަރ އިން ފެންނަ އިރު ފިލްމު ވަރަށް ޝައުޤުވެރިވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ނިއުމާ މުހައްމަދު

"ކަޅަކި"ގެ ޓީޒަރއިން ވެސް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އެއީ ސަސްޕެންސް ނޫނީ ބިރުވެރި ކަންތައްތަކެއް ދައްކުވައިދޭނެ ފިލްމެއް ކަމަށެވެ. ފިލްމުގެ ޓީޒަރއިން ފިލްމީ ދާއިރާގެ ސީނިއަރ ތަރިންގެ އިތުރުން އައު ތަރިން ފެނެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިއުމާ ބުނީ، ފިލްމު ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފިލްމުގެ މަސައްކަތްތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައިގަންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމުތައް ބެލުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް އަންނާނެ ތާރީޚެއް ނިއުމާ ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނިއުމާގެ ޓޯކްޝޯވ އެއްގެ ޓީޒަރ ވެސް ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފައެވެ. ބައިސްކޯފާއި ގުޅިގެން ހަދާ އެ ޝޯވގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަން ނިންމާފައިވާއިރު އޭގައި ގެނެސްދޭނީ ފަންނާނުންގެ ބެލުންތެރިންނަށް ނުފެންނަ ފަރާތް ކަމަށް ނިއުމާ ބުންޏެވެ. ޝޯވްގެ ނަމަކީ ވެސް "ރީލް ޓު ރިއަލް ވިތު ނިއުމާ" އެވެ.

ނިއުމާ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް މަސައްކަތްކުރާތާ 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފިލްމީ ފަންނާނުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް