އަންގާރަ 10 ޑިސެންބަރު 2019
01 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ލުއި ޚަބަރު - ލީނާ

"ލީނާ" ޔޫޓިއުބުން ނަގައި ބައިސްކޯފަށް!

  • ލީނާ މިހާރު ބައިސްކޯފު އެޕުން ބަލާލެވޭނެ
  • މުއާޒް ބުނީ ފިލްމު ޔޫޓިއުބުން ނަގާއިރަށް ޔޫޓިއުބަށް ލާ ކަމަށް

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 17 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 18:52 13,860

ލީނާގެ ޕޯސްޓަރެއް - ފޭސްބުކް

މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ދިވެހި ފިލްމު "ލީނާ" ޔޫޓިބަށް ލީކް ކޮށްލުމުން އެ ފިލްމު ޔޫޓިއުބުން ނަގައި ބައިސްކޯފަށް ދީފިއެވެ.

އަބްދުﷲ މުއާޒް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ އެ ފިލްމު ޔޫޓިބަށް ލީކް ކޮށްލީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ލީކް ކޮށްލިކަން ކުރިން ޑައިރެކްޓަރަށް އެނގިފައިނުވާއިރު ފަހުން ވަނީ ބައިސްކޯފު މެދުވެރިކޮށް ޔޫޓިއުބުން ފިލްމު ނަގާފައެވެ. އަދި އެ ފިލްމު މިހާރު ބައިސްކޯފު އެޕުން ބެލެން ހުންނާނެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން މުއާޒު ބުނީ، ފިލްމު މިހާރު ބައިސްކޯފަށް ދިން ކަމަށާއި ބައެއް މީހުން އަނެއްކާވެސް ފިލްމު ޔޫޓިއުބަށް ލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ ފިލްމު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫޓިއުބުން ނެގި އިރު 18 ހާހަށް ވުރެއް ގިނަ މީހުން ވަނީ އެ ފިލްމު ބަލާފައެވެ.

އއ. އުކުޅަހުގައި ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވާ "ލީނާ" އަކީ މީގެ އަށާރަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން މާލޭ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ފާހާނައެއް ތެރޭގައި ވަރަށް ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ މަރުގެ ހާދިސާ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ގެނެސްދީފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނުނީ މަރިޔަމް އައްޒަ އެވެ. އެއީ ފިލްމުގެ ޓައިޓަލް ކެރެކްޓަރ ލީނާގެ ރޯލެވެ. ލީނާގެ ގާތިލުގެ ރޯލުން މުއާޒް ފެނުން އިރު ލީނާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ރޯލުން ފެނުނީ އަލީ އާޒިމް( ދޮން އައްޔަ) އެވެ. އަދި ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލުތަކުން އަހުމަދު ސައީދު، ޒީނަތު އައްބާސް، ނުޒުހަތު ޝުއައިބް އަދި އަހުމަދު އީސާ ފެނިގެންދިޔައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް