ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ބީއެމްއެލް

ބިޒްނަޒް ޑެބިޓް ކާޑާއިއެކު މާސްޓަރކާޑްގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ރާއްޖެއަށް

  • ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕޭމަންޓް ހެދުމަށް ކޮންޓެކްޓްލެސް ޕޭމަންޓް ހެދޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކާޑުތަކެއް
  • ކާޑު ތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ފީޗާސް އެކުލެވިގެންވޭ

ކ. މާލެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 14:30 | 2,819

ބީއެމްއެލްގެ މާސްޓަރ ކާޑް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖެއަށް މާސްޓަރކާޑް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

މާސްޓަރކާޑް ތައާރަފްކޮށްފައިމިވަނީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި، މާސްޓަރކާޑް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އައު ގަވަނަރ އަލީ ހާޝިމް އެވެ. މާސްޓަރކާޑުގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓްސް ތަކެއް ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މާސްޓަރކާޑް ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑާއި ޕްރީމިއަމް މާސްޓަރކާޑް ވޯލްޑް ކްރެޑިޓް ކާޑު ހިމެނެއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ، އަލަށް ތައާރަފް ކުރެވުނު މާސްޓަރކާޑް އަދި މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ހުރިހާ މާސްޓަރކާޑް ޕްރޮޑަކްޓްސްތަކަކީ ފަސޭހަކަމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕޭމަންޓް ހެދުމަށް ކޮންޓެކްޓްލެސް ޕޭމަންޓް ހެދޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކާޑު ތަކެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ އިތުރުން އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ. އެ ކާޑަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ކާޑެކެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ބިޒްނަޒް ޑެބިޓް ކާޑް

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ، އެއީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން އެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދިނުމުގެ ގޮތުން ތައާރަފްކުރެވުނު މުހިންމު ޚިދުމަތެއް ކަމަށެވެ. އެކާޑަކީ ބޭންކުން ދޫކުރާ އެހެން ކާޑުތަކެކޭ ސެކިއުރިޓީ ފީޗަރސް އެކުލެވޭ ކާޑެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.