ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ފަންނު އެކްސްޕޯ

ފަންނު އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ރަން ފަސް ވަނަ ހޮވާ، އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް

  • މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 އިން 28 އަށް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 16 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 12:01 2,680

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް "ފަންނު އެކްސްޕޯ 2019" ލޯންޗުކޮށްދެއްވަނީ - އާކައިވް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަންނު އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ފަސް ވަނަ ހޮވާ، ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ލޯންތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރތަކަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ބޭންކް އެސްޑީއެފްސީ އިން ކަމަށާއި އެކްސްޕޯގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަކަށް ބަލާއިރު މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތަކީ ވަނަތަކަށް ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަަލަށް ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ފަންނު އެކްސްޕޯ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލޯންޗުކޮށްފައިވާއިރު މި މައުރަޒު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 އިން 28 ގެ ނިޔަލަށް ދަރުބާރުގެއާއި ކަލާފާނު ސްކޫލާއި ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައެވެ.

މި މަޢުރަޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި ޙިއްޞާކުރާ ސިނާއަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި އާ އުފެއްދުންތައް އުފައްދައި ކުރިއަރުވައި އެފަދަ އުފެއްދުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ މާކެޓެއް ހޯދައިދީ، ވަޅުޖެހެމުންދާ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދީ، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށާއި، އާންމުކޮށް އެންމެންނަށް އެއްތާކުން ފެންނާނެ މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ މަޢުރަޒެކެވެ.

މި މަޢުރަޒުގައި 77 ގިންތިއަކުން ތަކެތި ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އަތްތެރި މަސައްކަތާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން ދަތުރުފަތުރާއި، އިމާރާތްކުރުމާއި، އުފެއްދުންތެރި ކުރެހުމާއި ފަރުމާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބަހުގެ އުފެއްދުންތަކާއި، ލަކުޑީގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިނިންގ އާއި، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އުފެއްދުންތައް މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް