އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޑޫލިޓްލް

ޑޫލިޓްލްގެ ޓްރެއިލަރ އާންމުކޮށްފި

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 09:49 | 2,451

ޑޫލިޓްލްގެ ޕޯސްޓަރ - ޓްވިޓަރ

ރޮބަޓް ޑައުނީ ޖޫނިއަރގެ ޑޫލިޓްލްގެ ޓްރެއިލަރ އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ސްޓެފެން ގަގަން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމްގައި ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި އެންޓޯނިއޯ ބަންޑާރެސް، މައިކަލް ޝީން، ހެރީ ކޮލެޓް، ޖިމް ބްރޯޑްބެންޓް، ޖެސީ ބަކްލީ އަދި ރާލް އިނެޒަން ހިމެނެއެވެ.

"ޑޫލިޓްލް" އަކީ ލިޔުންތެރިޔާ ހިއު ލޮފްޓިންގެ "ދަ ވޮޔޭޖެސް އޮފް ޑޮކްޓަރ ޑޫލިޓްލް" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ އިން ފެނިގެންދަނީ ޖަނަވާރުންނާއި ދޫނިތަކާ މުއާމަލާތްކޮށް ރޮބަޓް ޑައުނީ ޖޫނިއަރ ވާހަކަ ދައްކާ ތަނެވެ. ރޮބަޓް ޑައުނީ ޖޫނިއަރ މި ފިލްމުގައި ފެނިގެންދާނީ ޑޮކްޓަރެއްގެ ރޯލެވެ.

މި ފިލްމް ކުރިން މި އަހަރުގެ މެއި މަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް އެ ތާރީހުގައި ސްޓަރ ވޯސް: ދަ ރައިޒް އޮފް ސްކައި ވޯކަރ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާތީ ފިލްމް ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ވަނީ ލަސްކޮށްފައެވެ. މިހާރު މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޖުމްލަ 175 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓަކުން ހަދާފައިވާ "ޑޫލިޓްލް" އަށް ވަރަށް މަޝްހޫރު ވަރަށް ގިނަ ތަރިން އަޑު ވެސް އަޅައިދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.