އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - ނަރެންދްރަ މޯދީ

ކަސްރަތަށް ނުކުމެ މޯދީ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރެއްވި ފޮޓޯތައް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް!

  • މޯދީ ވަނީ ޕްލާސްޓިކް ފަދަ ތަކެތި ހޮއްވަވާފަ
  • ގޮނޑުދޮށްތައް ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް އާންމުންނަށް ނަސޭހަތްތެރިވި

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 14 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 10:21 7,625

މޯދީ ކަސްރަތު ކުރައްވަނީ - ޓްވިޓަރ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ކަސްރަތު ކުރައްވަން ނުކުމެ ކުނި ހޮވަން އުޅުއްވި ފޮޓޯތަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެއެވެ.

ކަސްރަތަށް ހިންގަވަމުން ކުނި ހޮވަން އުޅުއްވި ފޮޓޯތައް މޯދީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކުރެއްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެ ޕޯސްޓަށް ލައިކް ކޮށް ޝެއަރ ކުރަމުންނެވެ.

މޯދީ ކުރެއްވި ޕޯސްޓުގައި އިންޑިއާގެ މަމައްލަފޫރަމް އަވަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ކަސްރަތަށް ހިންގަވަމުން ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅާއި ފުޅި ފަދަ ތަކެތި ހޮއްވެވި މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ސާފު ކުރައްވަން އުޅުއްވި ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރައްވަމުން މޯދީ ވަނީ އާންމުން ބޭނުން ކުރައްވާ އެފަދަ ތަންތައް އަބަދުވެސް ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން އިންޑިއާއިން ވަނީ އެ ގައުމު ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް ސްވަޗް ބާރަތު މިޝަންގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ކެންޕެއިނެއް ވެސް ފަށާފައެވެ. އެއީ ދެހާސް ސާދަ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް