ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އަމީތާބް ބައްޗަން

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހުނު ބިހާރު މީހުންނަށް އަމީތަބްގެ ފަރާތުން ފަސް މިލިއަން

  • ބިހާރުގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކަކަށް ވަނީ ގެއްލުންވެފައި

ކ. މާލެ | 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 18:11 | 4,409

އަމީތާބް ބައްޗަން - ގަލްފް ޓައިމްސް

އިންޑިއާގެ ބިހާރު ސްޓޭޓަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވެދިނުމަށް، 51 ލައްކަ އިންޑިއާ ރުޕީސް އަމީތާބް ބައްޗަން ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ.

ބިހާރުގައި މިއަހަރު ވެހެމުންދާ ވާރޭގެ ސަބަބުން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަނީ އޭގެ އަސަރު ކޮށްފައެވެ. އަމީތާބް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ބިހާރުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ނިތިޝް ކުމާރަށް ސިޓީއެއް ވެސް ފޮނުވާފައެވެ.

އަމީތާބް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެގެން މީހުންނަށް އެހީވެދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަމީތާބްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބިހާރުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވެދިނުމުގެ ގޮތުން އެކި ކަހަލަ އެހީތައް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އަމީތާބް ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސަައްކަތު ތެރެއިން، އޭނާ ދަނީ ޗެހެރޭ ގުލާބޯ، ސިތާބޯ، އަދި އާއްކޭ 2 ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.