ބުރާސްފަތި 21 ނޮވެންބަރު 2019
08 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 24
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ރާއްޖެ - ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ފިހާރައިން ވައްކަން ކުރަން އުޅެފި

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ފިހާރައިން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި އެކަކީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއް

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 12:59 4,237

ސޮނީ ސްޕޯރޓްސް - ސޮނީ ސޮޕޯޓްސް

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ފިހާރައިން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ފިހާރަ ހުންނަ ގޭގެ ދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެން އެފިހާރައިން ބަޔަކު ވައްކަން ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ރޭ ފަތިހު 4:00 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާއެކު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް ސޮނީ ފިހާރަ ހުންނަ ގޭގެ ގްރައުންޑް ފްލޯއިން 2 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި މި 2 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި އިރު އެތަނުން އެކަކު ހުރީ ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް މޫނު ފޮރުވުމަށް ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި މި 2 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެތަނުން އެކަކު ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ޖަހާ މާރާމާތީ ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ދެމީހުންނަށް ފިހާރައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ވަގަށް ނެގިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދޮރު ހަލާކުކޮށްލުމަށް ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ އާލާތްތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ދެމީހުން ދުއްވި ސައިކަލް ޗެކްކުރި އިރު، ސައިކަލްގެ ނަންބޯޑުތަކުގައި ޓޭޕްއަޅާ ފޮރުވާފައިވާ ހުރުމުން ސައިކަލް ބަލާފާސްކުރި އިރު ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސައިކަލެއްކަން ފާހަގަކުރެވިގެން އެ ސައިކަލް ވެސް ޓޯ ކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް