ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ލުއި ޚަބަރު - ނޯރާ ފަތެހީ

ނޯރާގެ "ޕިޔާރު ދޯ، ޕިޔާރު ލޯ" ވެސް ހިޓަކަށް!

  • އެ ލަވަ ރިލީޒްކުރިތާ އެއް ދުވަސް ނުވަނީސް މިހާރު ވަނީ 19 މިލިއަނަށް ވުރެއް ގިނަ މީހުން ބަލާފަ
  • ނޯރާގެ ކޮންމެ ލަވަ އެއް ވެސް ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާ

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 11 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 18:27 7,203

ނޯރާ ފަތެހީ - ގޫގުލް

މި އަހަރު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "މަރްޖާވާން" ގައި ހިމެނޭ ނޯރާ ފަތެހީގެ އާ އައިޓަމް ލަވަ "ޕިޔާރު ދޯ، ޕިޔާރު ލޯ" އަށް ވެސް ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ އަށް ކޮރިއޮގްރަފީ ވެސް ހަދަމުން އަންނަ ކުޅަދާނަ ނެށުންތެރިޔާގެ "ޕިޔާރު ދޯ، ޕިޔާރު ލޯ" ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔޫޓިއުބްގައި އާންމު ކުރިއިރު އެ ލަވަ މިހާތަނަށް 19 މިލިއަނަށްވުރެއް ގިނަ މީހުން ވަނީ ބަލާފައެވެ.

ނޯރާގެ ފަރި ހަރަކާތްތައް ފެންނަ އެ ލަވަ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ އިރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ނޯރާގެ އެ ލަވައަށް ތައުރީފްކޮށްފައެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެ ލަވަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާރ ވެސް ކުރަމުންނެވެ.

ދާދި ފަހުން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ބަތަލާ ނޯރާގެ ކޮންމެ ލަވަ އެއް ވެސް ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ އިރު އޭނާ ފެނިގެންދިޔަ "ސާކީ ސާކީ" އާއި "ދިލްބަރް"ގެ ރީމޭކް އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގަ ހިފާލި ދެ ލަވަ ކަން ފާހަގަވެއެވެ.

މި ފަހުން ރިލީޒްކުރާ ގިނަ ފިލްމުތަކުގެ އެފަދަ އައިޓަމް ބައެއް ލަވަތަކުން ނޯރާ ފެންނަ އިރު "ޕިޔާރު ދޯ، ޕިޔާރު ލޯ" އަކީ ރީމޭކެވެ. އެ ލަވައިގެ އަސްލު ލަވަ 1986 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރިއިރު "ސާގަރް" ގައި ބަތަލާ ރޭކާ އެކްޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކްޓް ކުރަމުން ނެށުމުގެ ހުނަރު ދައްކަމުން އަންނަ ނޯރާގެ ލަވަތައް ބެލުންތެރިންނަށް އަބަދުވެސް ކަމުދާއިރު އޭނާގެ ނެށުމުގެ މޮޅު ހުނަރުގެ ޖާދޫގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ރަނގަޅަށް ވެސް ޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް