ބުދަ 20 ނޮވެންބަރު 2019
07 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 23
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ކުޅިވަރު - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު

ފަހަތުން އަރައި އާޖެންޓީނާއިން ޖަރުމަނު މޮޅުވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

  • މި މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 18:12 1,599

އާޖެންޓީނާ އަދި ޖަރުމަނު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އާޖެންޓީނާ އާއި ޖަރުމަނު ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ޖަރުމަނުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 2-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން ޖަރުމަނުން ވަނީ ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އާޖެންޓީނާގެ ގޯލަށް ފޮނުވައިލައިފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 15 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަރުމަނުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ މެޗުގެ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސާޖް ގްނަބްރީއެވެ. މި ލަނޑާ އެކު ގްނަބްރީ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ 11 މެޗުން ގައުމީ ޓީމަށް 10 ލަނޑު ހަމަކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ޖަރުމަނު ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން މޮޅު އެޓޭކިންގ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަރުމަނުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކާއީ ހަވާޓްޒްއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ ގްނަބްރީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައެވެ. މިއީ ހަވާޓްޒް ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 2-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ޖަރުމަނު ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން އާޖެންޓީނާއިން އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކުރި އިރު އެޓީމުން ވަނީ މި ހާފުގައި ޖަރުމަނުގެ ހާފަށް ބާރު ބޮޑުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވައިލައިފައެވެ.

އާޖެންޓީނާއިން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރިއިރު މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޫކަސް އަލާރިއޯ އެވެ. މެޗުގައި އާޖެންޓީނާއިން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޫކަސް އޮކަމްޕޯސް އެވެ. މިއީ އޭނާ އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމަށް ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް