އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - އާކިޓެކްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން ރަސްމީކޮށް އުފައްދާ ކަމާ

އާކިޓެކްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން ރަސްމީކޮށް އުފައްދާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވަނީ

  • ޖަމިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރީ މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު
  • ޖަމިއްޔާގައި 133 މެންބަރުން ހިމެނޭ

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 18:15 2,166

އާކިޓެކްޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޖަމިއްޔާއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން - ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އާކިޓެކްޗާރސް އެސޯސިއޭޝަން ރަސްމީކޮށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައިވާކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ޖަމިއްޔާއިން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި 'ރާއްޖެ އެމްވީ' އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް މުހައްމަދު މައުރޫފް ޖަމީލް ވިދާޅުވީ މި ދާއިރާގެ ރެގިއުލޭޝަން ހެދުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭންނިންގައި ކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީން ބާއްވާ ސިމްޕޯސިއަމްތަކުގައާއި އެކަންތައްތައް އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެކިފަހަރުމަތިން ހިޔާލު ބަދަލުކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިނިސްޓްރީގެ ބައެއްކަހަލަ ފަންނީ ކޮމިޓީތަކުގައި ވެސް މިނިސްޓްރީގެ މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވެގެން ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރުން އެއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޖަމިއްޔާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

"މިހާރުވެސް ރެގިއުލޭޝަންސްތައް އިސްލާހުކުރުމަށް ހަދާފައި އޮންނަ ކޮމިޓީއެއް އޮވޭ މިނިސްޓްރީގައި. އެ ކޮމިޓީގައި އާކިޓެކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރޝިޕާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން އިނދޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑަށް މި ބައިވެރިވަނީ ޖަމިއްޔާ ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތް މިނިސްޓްރީއާއި،"

~ މުހައްމަދު މައުރޫފް ޖަމީލް

މައުރޫފް ވިދާޅުވީ ޖަމިއްޔާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ ތިން އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޖަމިއްޔާ ރަސްމީކޮށް މި މަހުގެ 7 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަމިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ފަންނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުރޫފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި 161 އާކިޓެކްޓުން އުޅޭ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 133 އާކިޓެކްޓުން އެ ޖަމިއްޔާގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަމިއްޔާގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ މި ދާއިރާއަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ، ދާއިރާގެ ނޮލެޖް ފުރިހަމަ ކޮށް އަދި މި ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ކުރިއެރުވުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް