އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ލުއި ޚަބަރު - އަނދިރިކަން

ފިލްމް "އަނދިރިކަން" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށަނީ

  • ފިލްމުގެ މާސްޓިން މަސައްކަތް ކުރަނީ
  • ހުރިހާ މަންޒަރުތަކެއް ނަގައި ނިމިއްޖެ

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 07:53 2,257

އަނދިރިކަން ގެ ޕޯސްޓަރެއް - ފޭސްބުކް

އެސް ޕްރޮޑަކްޝަން އާއި މާސްކޭ ސްޓޫޑިއޯގެ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުންދާ ފިލްމު "އަނދިރިކަން" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށަން އުޅޭ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ސީޒަން ބުނީ، މިއަދުން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުން ފިލްމުގެ ޓިކެޓް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

"އަނދިރިކަން" ގެ ޓިކެޓްގެ އަގަކީ 100 ރުފިޔާއެވެ. ޕްރިމިއަރ ނައިޓްގެ ޓިކެޓް ވެސް ވިއްކަނީ ހަމަ އެ އަގަށެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ސީޒަން ބުނީ، ފިލްމުގެ ހުރިހާ މަންޒަރުތަކެއް ޝޫޓް ކޮށް ނިމިއްޖެ ކަމަށެވެ. ފިލްމުގެ ޝޫޓިންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މ. މަޑުއްވަރީގެ އިތުރުން އދ. ދަނގެތި އަދި ވިލިމާލޭގައެވެ.

ސީޒަން ބުނީ، މިހާރު ފިލްމުގެ ޑަބިން ވެސް ނިމި ފިލްމު މާސްޓާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅޭ ކަމަށެވެ. "އަނދިރިކަން" އަކީ އަހުމަދު ޒަރީރުގެ ސްކްރީން ޕްލޭ އަކަށް ހަދާ އާއިލީ ޑްރާމާއެކެވެ.

ޖުމްލަ ތިން ލަވަ ހިމެނޭ އެ ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެންނާނީ އައިމިނަތު ރިޝްފާ އާއި ޝީލާ ނަޖީބުގެ އިތުރުން އަލީ ސީޒަން އެވެ. އޭގެ އިތުރުން މަރިޔަމް ޝަކީލާ، އަހުމަދު ސައީދު، ދަރާ ރަޝީދު އަދި ޒީނަތު އައްބާސް ފަދަ ތަރިންގެ އެކްޓިން އެ ފިލްމުން ފެންނާނެއެވެ.

ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް