އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - އަދާލަތު

އަދާލަތު ސަރުކާރާއެކު އޮންނަނީ ދީނާ ދައުލަތާ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ރައީސް ދަމަހައްޓަވާނެތީ: އިމްރާން

  • ދީނުގެ މަސްލަހަތު ނަގަހައްޓާ ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ދަމަހައްޓަވާނެ

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 8 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 11:20 3,806

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މަޖިލީހުގައި / ފައިލް ފޮޓޯ: މަޖިލިސް - މަޖިލިސް

ކޯލިޝަންގެ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީ، އަދާލަތުން ސަރުކާރާއެކު ދެމި އޮންނަނީ އިސްލާމް ދީނާ ދައުލަތާ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދަމަހައްޓަވާނެތީ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ސޯޝަލް މީޑިއާގަ އާއްމުކުރެއްވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކުން 2015 ވަނަ އަހަރު، "ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮން ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުތަކާ ފުށުއަރާ އަދި އިސްލާމްދީނަށާއި ރަސޫލާ (ސ) އަށް ތަވްހީދު ނުވާފަދަ ވާހަކަތައް ހިމަނާފައިވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެމައްސަލަ ބަލައި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި ގާއިމުވެފައި އޮތް ހަމަޖެހުމާއި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އަމަން އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ދީނީ ޝިއާރު ފާޅު ކުރުމުގައި ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އަސާސީ ހައްގުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ މަސްލަޙަތު އިސްކޮށް އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެހައި ޢަސާސްތަކާއި ޚިލާފު ނުވުމަށް ރައީސްގެ މެސެޖުގައި އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސްގެ ބަޔާނާއި ގުޅިގެން އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ދައުލަތާ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ރައީސް ސޯލިހު ނަގަހައްޓަވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ އަދާލަތު ޕާޓީ ސަރުކާރާއެކު ސާބިތުވެ ދެމިއޮއްނަ ސަބަބު ކަމަށެވެ. އަދި ދީނުގެ މަސްލަހަތު ނަގަހައްޓާ ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ދަމަހައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީއެންއިން 2015 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ރިޕޯޓު އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް މި ފަހުން އައިސްފައިވަނީ އެ ރިޕޯޓުގައި މާތް ﷲ އާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައި ހުރުމުންނެވެ. އެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ކީރިތި ރަސޫލާއަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެ އެމްޑީއެން އުވާލުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިން ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ބަހުސްވެސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް