ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލާއެކު ގާސިމް ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވ

އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލާއެކު ގާސިމް ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންފި

  • ގާސިމް ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވީ އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ
  • އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީއަށް ޖުމްލަ 5 ބިލެއްގެ މަސައްކަތް

ކ. މާލެ | 7 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 16:26 | 46,425

މާމިގިލި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް / ފޮޓޯ: މަޖިލިސް - މަޖިލިސް

މި ދައުރުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ފެށި އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލާއެކު މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނުރުހުންވެ ވަޑައިގެން ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުގެ ނައިބު އަދި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު 'ރާއްޖެ އެމްވީ' އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީގައި މިއަދު ތާވަލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން، ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވާ ގާސިމް ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

އަދި އެއީ އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދަވާތީ އެކަމާ ނުރުހުންވެ ވަޑައިގެން ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތުން ކަމަށާއި، މުގައްރިރުގެ ނައިބުގެ އަދި ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަމާ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލުގެ މައްސަލައިގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ، އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ނޫން ކަމަށާއި، ކޮމިޓީން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކޮމިޓީން އެ މަސައްކަތް ފެށުމުން އެކަމާ ވެސް ގާސިމް ހިތްހަމަޖެހިވަޑައި ނުގެން ކަމަށެވެ.

މި ދައުރުގައި މަޖިލީހަށް 34 ބިލެއް ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އިރު، އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީން ފަސް ބިލެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އެގޮތުން އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލުގެ އިތުރުން ޓުއަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުގެ ބިލާ. ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގެ ބިލާ، އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލު އަދި ފޮރެސްޓްރީ ބިލު ހިމެނެއެވެ.

މި ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކި ތަރުތީބެއް ކޮމިޓީން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ޓުއަރިޒަމްގެ ބިލު، ދެވަނައަށް ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެލަވަންސްގެ ބިލު، ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ބިލު، ހަތަރުވަނައަށް ފޮރެސްޓްރީ އަދި ފަސްވަނައަށް އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލު ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އަދި މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ސަބް ކޮމިޓީތައް އުފައްދާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.