ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ސްޓެލްކޯ

އަނެއްކާވެސް ސްޓެލްކޯއިން ގޭގެޔަށް ލެޑް ބޮކި ހަވާލުކުރަނީ

  • ލެޑް ބޮކިތައް މިފަހަރު ހަވާލު ކުރަނީ ހަވާލު ނުވެ ހުރި ގެތަކަށް
  • މިވަގުތު ލެޑް ބޮކި ހަވާލުކުރަމުންދާނީ ސްޓެލްކޯ އިން އެކަނި

ކ. މާލެ | 3 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 18:13 | 4,435

ލެޑް ބޮކި ހަވާލުކުމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމަތު ދެއްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ލެޑް ބޮކިތައް ސްޓެލްކޯއިން މީހުން ދިރުއުޅޭ ގޭބިސީތަކަށް ހަވާލު ކުރަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

އެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައި މީޑިއާ ތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސްޓެލްކޯގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްޕަވައިޒަރ މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މިހާރުވެސް ލެޑް ބޮކޮތައް ބެހިފައިވާނެ ކަމަށާއި އަނެއްކާވެސް އެ ޕްރޮގްރާމް ފެށީ ބޮކިތަކަށް ހަވާލު ނުވެ ހުރި ގެތަކަށް އެ ބޮކިތައް ހަވާލުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބޮކިތައް ހަވާލުކުރަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކަށް ކަމަށާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް ބޮކި ހަވާލު ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގައި ބޭނުން ކުރާ ކޮންމެ މީޓަރަކަށް ދެ ބޮކި ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށާއި މިވަގުތު ހަމައެކަނި ބޮކި ދޫކުރާނީ ސްޓެލްކޯއިން އެކަނި ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ބޮކި ނުލިބިހުރި ގޭބިސީތަކުން އަވަހަށް ބޮކިތަކަށް ހަވާލުވުމަށް އެދިފައެވެ.

ވަހީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބޮކި ހަވާލުކުރުމުގެ އިތުރުން ސްޓެލްކޯގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވާނެ ކަމަށާއި އެޕްލިކޭޝަންގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ލުއިތައް ބޮކި ހަވާލު ކުރާ ސްޓޯލަށް އައުމުން ކިޔައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ލޯންޗު ކުރި ސްޓެލްކޯގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އާ ބެހޭގޮތުން ވަހީދު ވުދާޅުވީ، ފަސޭހަ ކަމާއެކު ބިލް ދައްކާލެވޭނެ ކަމަށާއި ގޭގައި ހުރެގެން ބިލަށް އަރާ ވަރު ކޮންމެ މަހަކުވެސް ބަލާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރި ހިސްޓްރީ ވެސް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.