ބުދަ 11 ޑިސެންބަރު 2019
02 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ލުއި ޚަބަރު - ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ 2

"ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ 2" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ބެލުންތެރިންނަށް!

  • ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައިވެސް ޑައިރެކްޓްކުރަނީ މިލަފް
  • ޖޯން އާއެކު ބަތަލާގެ ރޯލުން މިފަހަރު ފެންނަނީ ދިވްޔާ

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 3 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 13:16 998

ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ 2 ގެ ދެ ޕޯސްޓަރެއް - ޓްވިޓަރ

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހަކު ކުރާ ހިތްވަރު ގަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމު "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ފިލްމުގެ ބައެއް ޕޯސްޓަރުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި އާންމުކޮށްފިއެވެ.

"ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ 2" ގެ އޮފިޝަލް ޕޯސްޓަރުތައް ވަނީ އެ ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލު ކުޅެން ނިންމާފައިވާ ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށްވެސް އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ޖޯން އާއެކު މިފަހަރު ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ދިވްޔާ ކުމާރް ހޯސްލާ އެވެ. ދިވްޔާ އަކީ މިހާރު ޓީސީރީޒްގެ ވެރިޔާ ބުޝަން ކުމާރުގެ އަންހެނުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ" ގެ ލީޑު ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދިޔައީ އައިޝާ ޝަރުމާއެވެ.

ހަބަރުތައް ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު މިލަފް މިލަން ޒަވޭރީ ވަނީ ފިލްމުގެ ސްކްރިޕްޓްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އެ ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް