ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޑީސީ ކޮމިކްސް

ވޮންޑަރ ވުމަންގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލަރ ރިލީޒްކޮށްފި

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 ޖޫން، 2017
  • ޕެޓީ ޖެންކިންސް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގެ މައި ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ގަލް ގަޑޮޓްއާއި ކްރިސް ޕައިން

ކ. މާލެ | 12 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 17:33 | 2,540

ފިލްމްގެ އާ ޕޯސްޓަރ އެ ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު - ގޫގުލް

ޑީސީ ކޮމިކްސްގެ މަޝްހޫރު ސުޕަރ ހީރޯ، ވޮންޑަރ ވުމަން ފިލްމްގެ އާ ޓްރެއިލަރއެއް ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް ފަހު، ވޮންޑަރ ވުމަންގެ ރޯލްއިން ފެނިގެންދާ ގަލް ގަޑޮޓްވަނީ "އެއަށް ވުރެ އަދި މާ ބޮޑު ސަޕްރައިޒް"އެއް އޮތްކަމަށް ބުނެ، ވޮންޑަރ ވުމަންގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލަރ ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ.

25 ސިކުންތުގެ މި ޓްރެއިލަރ އިން ވޮންޑަރ ވުމަން، ނުވަތަ ޑަޔާނާ ކުޑަ އިރު  އެމެޒަންގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ޓްރެއިންކޮށް، އޭނާގެ "ޕަވަރ"ތައް ބޭނުންކުރާ ދަސްކުރާ މަންޒަރު ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި ދުނިޔެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެމަޒަންއިން އޭނާ ލަންޑަނަށް ކުރި ދަތުރުވެސް ފެނިގެންދެއެވެ.

ޕެޓީ ޖެންކިންސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ ޑީސީ އެކްސްޓެންޑެޑް ޔުނިވަރސް އިން ދެން ރިލީޒް ކުރަން އިން ފިލްމެވެ. ގަޑޮޓްއާއި ސްޓީވް ޓްރެވަރގެ މަގާމުން ކްރިސް ޕައިން ފެނިގެންދާ ވޮންޑަރ ވުމަން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 ޖޫން، 2017 ގައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ސްޓީވް ގެ ފްލައިޓެއް ޑަޔާނާގެ ޕްލެނެޓަށް ކްރޭޝްވުމުން ދެން ހިނގާ ކަންތައް ފެނިގެންދާނެއެވެ. އަދި ދުނިޔޭގައި ކުރިއަށް ދާ ހަނގުރާމަ، އެއް ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިންގަނީ "އޭރީސް- ގޯޑް އޮފް ވޯރ" ކަމަށް ބުނެ، ޑަޔާނާ ދުނިޔެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ލަންޑަނަށް ދެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.