ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އެމްއެމްޕީއާރްސީ

ފްރީ އިންޑެޕެންޑެންޓް ޓްރެވަލަރސް އެންޑް ހަނީމޫން ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

  • ރާއްޖެ އިޝްތިހާރް ވެގެންދާނެ
  • ކްރިސް ފްލަޔާރސްއަށް 05 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ

ކ. މާލެ | 3 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 09:31 | 2,183

މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ އާއި ސިންގަޕޯރ އެއާލައިންސް ގުޅިގެން - ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ރިލޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އާއި ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސް ގުޅިގެން ދެކުނު ކޮރެއާ އަށް އަމާޒުކޮށްގެން ''ފްރީ އިންޑެޕެންޑެންޓް ޓްރެވަލާރސް އެންޑް ހަނީމޫން ޕްރޮމޯޝަން''ގެ ނަމުގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ މިކެމްޕެއިންގެ ސަބަބުން ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ރާއްޖެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިޝްތިހާރުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ކޮރެއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްސަ އަގުތަކަކާއި މިއެއަރލައިންގެ ކްރިސް ފްލަޔަރސްއަށް އިތުރު 05 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވާ ފުރަތަމަ 350 ބައިވެރިންނަށް 40 ޑޮލަރުގެ ވައުޗަރެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ރާއްޖެ އައުމަށް ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓު، އެ އެއާލައިންގެ ވެބްސައިޓް މެދުކޮށް ނުވަތަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ނުވަތަ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އޮފިޝަލް ވެބްސައިޓުން ބުކް ކުރުމުންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުނީ ސިންގަޕޫރުގެ ޗަންގީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޓްރާންސިޓްކޮށް ކޮރެއާއިން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް 20 ޑޮލަރުގެ ވައުޗަރ އެއްވެސް ލިބޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި މިވައުޗަރ ބޭނުން ކުރެވޭނީ އެއާޕޯޓު ފިހާރަތަކާއި ޓްރާންސިޓް ޓަރމިނަލްގެ އެމްބެސެޑަރ ލައުންޖްގައި ކަމަށެވެ. 30 ނޮވެންބަރު 2019ގައި ފެށޭ މިޕްރޮމޯޝަން ނިމޭނީ 30 ޖޫން 2020 ގައެވެ.

މިހާރު ވެސް ސިންގަޕޯރ އެއާރލައިންސްގެ ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ކޮރެއާ އާއި ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު ދަތުރުކުރެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު އުދުހުންތައް ހަފްތާއަކު 18 ފަހަރު އޮވެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ އާއި ސިންގަޕޯރ އެއާލައިންސް ގުޅިގެން 06 މާކެޓެއްގައި ޕްރޮމޯޝަނަލް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ، އޮސްޓްރޭލިއާ، އެމެރިކާ، ޖަޕާން، ދެކުނު ކޮރެއާ އަދި ސިންގަޕޫރު މާރކެޓް ހިމެނެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އަމާޒަކީ ދެކުނު ކޮރެއާގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިޝްތިހާރުކޮށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރު ކުރުމެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާ އަކީ ރާއްޖެއަށް 12 ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިކަން ޒިޔާރާތްކުރާ ގައުމެވެ. މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް 22،188 ފަތުރުވެރިން މިގައުމުން ރާއްޖެއަށް ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.