ބުރާސްފަތި 24 އޮކްޓޯބަރ 2019
07 ހެއި
1441 ސަފަރު 25
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ކެމިކަލް ގުދަނުގެ ބޮޑު އަލިފާން

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖެޓީވީއިން ޓެލެތޯންއެއް ފަށަނީ

  • ޓެލެތޯން ފަށާނީ މިރޭ 9:00 ގައި
  • މި ޓެލެތޯންގައި ރާއްޖެޓީވީއަށް ލިބޭ ފައިސާ ހަވާލު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރެޑްކްރޮސެންޓާ
  • ޓެލެތޯންނަށް ހަދިޔާ ކުރަން ރާއްޖެޓީވީއިން އެދެނީ ފައިސާގެ އެހީ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 17:36 12,218

ރޭގައި ހިނގައިދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖެޓީވީއިން ޚާއްސަ ޓެލެތޯން އެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ނާޒްމީ ސައީދު ވިދާޅުވީ މި ޓެލެތޯންއަކީ ކެމިކަލް ގުދަނުގައި ހިނގާދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީއިން ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ގެންދާ ޓެލެތޯން އެއް ކަމަށެވެ.

މިޓެލެތޯން 24 ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޓެލެތޯން ފަށާނީ މިރޭ 9:00 ޖަހާއިރުއެވެ.

މި ޓެލެތޯންއަކީ ރޭގައި ހިނގާދިޔަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖެޓީވީއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓެލެތޯންއެއް. އެހީވާން ބޭނުންވާ މީހުން ފައިސާގެ ގޮތުގައި އަދި އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެ.

~ ރާއްޖެޓީވީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ނާޒްމީ ސައީދު

އެހީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފަންޑު ފޮއްޓަށް ފައިސާ އެޅޭއިރު އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ވެސް ފައިސާ ޖަމާކުރެވެނެއެވެ. ރާއްޖެޓީވީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފޮއްޓަށް ފައިސާ ލެވޭނެ އިންތިޒާމް މިރޭގެ 9 އިން ފެށިގެން ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ނާޒްމީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޓެލެތޯންގައި ރާއްޖެޓީވީއަށް ލިބޭ ފައިސާ ހަވާލު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރެޑްކްރޮސެންޓާއެވެ.

ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހަ ގެއަށާއި ހަތަރު ގުދަނަށް ގެއްލުން ވެފައިވާއިރު އެ ހާދިސާގައި އެކަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ގެއްލުންވި ގޭތައް ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައެވެ. އެ ގޭތަކުގައި ދިރިއުޅުނު މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ދީފައިވާއިރު އަލުން އަނބުރާ ދިރިއުޅުން އިޔާދަވާން ދުވަސްކޮޅެއް ނަގާނެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއިން އެފަރާތްތަކަށް އެހީވާން ނިންމިއިރު އެ ޓީވީއިން ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ މިކަހަލަ އެކި ކަންތައްތަކުގައި އެހީވަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީއިން ވަނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ޓެލެތޯންއެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ޓެލެތޯންގައި ލިބުނު ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރެޑްކްރޮސެންޓާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް